IRG SGH: System prawny barierą rozwoju systemu finansowego

Największe bariery rozwoju w systemie finansowym są związane z systemem prawnym – wynika z badania koniunktury w systemie finansowym i bankowym Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Wskazano, że 66,7 proc. respondentów bankowych i 42,9 proc. respondentów sektora finansowego jako barierę rozwoju wskazało niestabilność i jasność prawa, a 57,1 proc. respondentów bankowych i 33,3 proc. respondentów finansowych na jego restrykcyjność.

Z badania wynika, że ważnymi barierami rozwoju sektora są ponadto: polityka pieniężna i wysoki koszt kapitału.

map/ osz/


Artykuły powiązane

Od rozwoju zależnego do silnej Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
Można powiedzieć, że nasz kraj tkwi między młotem a kowadłem, czyli między Rosją, której interesy historycznie kolidują z polską racją stanu, a Unią Europejską i dominującymi w niej grupami politycznymi. Ten czynnik oraz agresja Rosji na Ukrainę powodują, że poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o silną Polskę zostało zdominowane przez kwestie polityczne.
Od rozwoju zależnego do silnej Polski

Niuanse chińskiego systemu finansowego

Kategoria: Analizy
W chińskim systemie finansowym banki są instrumentem realizacji celów gospodarczych rządu. Otwartym pozostaje pytanie, jak długo rola ta będzie utrzymana.
Niuanse chińskiego systemu finansowego

Wielostronne banki rozwoju: więcej pożyczek bez obawy o rating

Kategoria: Trendy gospodarcze
W obliczu coraz poważniejszych kryzysów i wyzwań, przed którymi stoi gospodarka światowa, kluczowe znaczenie mają dodatkowe środki finansowe, w tym te oferowane i mobilizowane przez wielostronne banki rozwoju. Wygenerowanie funduszy może jednak wymagać zmian w zasadach zarządzania kapitałem przez te instytucje.
Wielostronne banki rozwoju: więcej pożyczek bez obawy o rating