W XI ’23 poprawa koniunktura w polskim przemyśle przetwórczym

W listopadzie 2023 r. koniunktura w polskim przemyśle przetwórczym poprawiła się – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

W listopadzie wskaźnik koniunktury (IRGIND) zwiększył swoją wartość o 1,1 pkt i wynosi -3,9 pkt, czyli o 8,7 pkt więcej niż przed rokiem.

O poprawie koniunktury informują firmy prywatne i publiczne. Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego wynosi 2,4 pkt, czyli o 8,2 pkt więcej niż przed miesiącem i 15,1 pkt więcej niż przed rokiem. Dla sektora publicznego wartość wskaźnika wzrosła o 2,7 pkt w ciągu miesiąca i wynosi 9,1 pkt. Jest wyższa niż przed rokiem o 17,5 pkt.

„W porównaniu z październikiem 2023 r. wzrosły poziomy produkcji, zamówień ogółem i zatrudnienia. Zwiększył się poziom zapasów wyrobów gotowych. Ponownie obniżył się poziom cen producentów. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw nie zmieniła się, natomiast w dalszym ciągu poprawiają się nastroje w przemyśle przetwórczym. Spodziewana jest poprawa ogólnej kondycji gospodarki polskiej w najbliższym okresie” – napisano.

IRG podaje, że w ciągu kwartału nieznacznie zwiększył się poziom produkcji na eksport oraz względne z niej korzyści. Wzrosła także konkurencyjność polskich towarów na rynkach zagranicznych.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Paliwa z Rosji na cenzurowanym

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przez dziesięciolecia Rosja była dla Polski dominującym dostawcą ropy naftowej, gazu ziemnego, produktów naftowych oraz węgla. Już po roku od rozpoczęcia rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie Polska przestała jednak importować z Rosji najważniejsze surowce energetyczne. Zostały one zastąpione przez paliwa pochodzące z innych krajów. Dane statystyk handlu zagranicznego wskazują, że przedmiotem importu z Rosji pozostał obecnie tylko gaz LPG.
Paliwa z Rosji na cenzurowanym

Kryzys na rynku gazu ziemnego i prognozy na przyszłość

Kategoria: Trendy gospodarcze
Agresja Rosji na Ukrainę i kolejno nakładane pakiety sankcji gospodarczych na Rosję przez kraje UE oraz narastający w Europie kryzys energetyczny i gazowy 2022 r. zmusiły wiele europejskich państw do podjęcia działań na rzecz dywersyfikacji dostaw i rozwoju infrastruktury do importu LNG. Unia Europejska stanęła więc przed wyzwaniem luki podażowej powstałej po rezygnacji z dostaw gazu z Rosji.
Kryzys na rynku gazu ziemnego i prognozy na przyszłość