Financing the future

Financing the future

Financing the future: market-based innovations for growth, Franklin Allen, Glenn Yago, Pearson Education, 2010

Innowacje w finansach są kreacją nowych instrumentów finansowych, technologii, instytucji i rynków. Potwierdza to książka Financing the future.

W oparciu o fakty i analizę, autorzy publikacji  – Franklin Allen i Glenn Yago – przypominają historię, koncepcje i rozwój innowacji finansowych, pokazują ich zastosowanie w biznesie, przemyśle, na rynku nieruchomości, w projektach środowiskowych. Podkreślają rolę innowacji finansowych w przebiegu zmian społecznych i ekonomicznych.

————

Franklin Allen jest profesorem finansów i ekonomii w Wharton School przy Uniwersytecie Pensylwanii, jest związany z Wharton Financial Institutions Center.

Glenn Yago jest związany z Milken Institute.

Financing the future: market-based innovations for growth, Franklin Allen, Glenn Yago, Pearson Education, 2010

Tagi


Artykuły powiązane

Innowacyjność pobudzają klienci

Kategoria: Analizy
Działania innowacyjne finansowane z funduszy UE, zwłaszcza w branży małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), są mniej owocne niż zadania, które finansuje rynek.
Innowacyjność pobudzają klienci

Ekspozycja na rynki eksportowe sprzyja innowacjom

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Firmy eksportujące wdrażają innowacje częściej niż te, które działają wyłącznie na rynku krajowym, a także czerpią ze swoich innowacji większe korzyści ekonomiczne. Taryfy celne mogą nie tylko wpływać na działalność firmy na rynkach zagranicznych, ale także na jej aktywność badawczo-rozwojową.
Ekspozycja na rynki eksportowe sprzyja innowacjom

Innowacyjne pogawędki nie pomagają innowacyjności

Kategoria: Wywiady
Padliśmy ofiarą manii gadania o innowacyjności i zaniedbaliśmy inne istotne dziedziny gospodarki, np.  klasę „konserwatorów“: ludzi, dzięki którym świat się kręci, ale którzy nie wymyślają nowych produktów – przekonuje prof. Lee Vinsel, badacz innowacyjności z amerykańskiej politechniki Viriginia Tech.
Innowacyjne pogawędki nie pomagają innowacyjności