Instrumenty dłużne w gospodarce

Instrumenty dłużne w gospodarce

ed. Dorota Czechowska Warszawa : CeDeWu, 2010, 248 s. ISBN 978-83-7556-198-2

Tematem publikacji są instrumenty dłużne krótko- i długoterminowe – ich  charakterystyka, wady i zalety, wykorzystanie w gospodarce przez różnych uczestników polskiego rynku.

ed. Dorota Czechowska Warszawa : CeDeWu, 2010, 248 s. ISBN 978-83-7556-198-2

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwa japońskie nie schodzą z rynku

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przedsiębiorstwa japońskie reagują na wstrząsy gospodarcze głównie poprzez dostosowanie produkcji, a nie przez zejście z rynku – co było widoczne w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Tzw. „efekty oczyszczające” są różne w zależności od przyczyny zejścia z rynku przedsiębiorstwa, ale są stabilne w czasie obecnego kryzysu.
Przedsiębiorstwa japońskie nie schodzą z rynku

Sposoby wykorzystania bilansów przez banki centralne

Kategoria: VoxEU
Rozmiary bilansów banków centralnych znacznie wzrosły od czasu globalnego kryzysu finansowego. Tradycyjne cele stabilności cen i finansów są niewystarczające do oceny skuteczności operacji w obszarze nowoczesnej bankowości centralnej.
Sposoby wykorzystania bilansów przez banki centralne