Bank Światowy: trudny rok dla wszystkich rynków

Wzrost gospodarczy na świecie będzie wolniejszy, ryzyko recesji większe, a możliwości przeciwdziałania jej ograniczone -wynika z opublikowanego przez Bank Światowy raportu Global Economic Prospects: Uncertainties and Vulnerabilities. Tak złej prognozy jeszcze nie było.
Bank Światowy: trudny rok dla wszystkich rynków

Robert Zoellick, prezes Banku Światowego (CC BY-NC-ND International Monetary Fund)

Gospodarka światowa weszła w bardzo trudny okres, który charakteryzuje się znacznym ryzykiem pogorszenia sytuacji gospodarczej –  analitycy Banku Światowego zrewaloryzowali swoje prognozy dotyczące głównych wielkości makroekonomicznych. Globalny wzrost gospodarczy w 2012 r. ma wynieść 2,5 proc. a w 2013 r. 3,1 proc. wobec prognozowanych w  czerwcu 2011 r. 3,6 proc. – dla obu tych lat. Pogorszenie szczególnie będzie widoczne w strefie euro, która ma w 2012 r. zanotować recesję kurcząc się o 0,3 proc. Wzrost gospodarczy ma zwalniać zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się, które do tej pory w znacznej mierze opierały się skutkom kryzysu. Prognoza mówi, że tempo wzrostu krajów rozwijających się spadnie z oczekiwanych w czerwcu 2011 r. 6,2 proc. dla 2012 r. i 6,3 proc. w 2013 r. do 5,4 proc. i 6,0 proc.

Jeśli dojdzie do pogorszenia sytuacji w strefie euro spowolnienie w gospodarce światowej może być głębsze i dłuższe niż to, którego gospodarki doświadczyły w 2008 i 2009 r. Autorzy raportu uważają, żaden region i żaden kraj nie powinien spodziewać się, że uda mu się uniknąć skutków kryzysu.

Ten wniosek wynika z faktu, że obecnie rządy mają znacznie mniejszą możliwość manewru niż w 2008 r., kiedy wybuchł kryzys finansowy. Wówczas dysponowały możliwościami większego zadłużania się, żeby wspomóc gospodarkę.

W najtrudniejszej sytuacji znajdują się kraje rozwijające się. W razie pogorszenia koniunktury lub sentymentu na rynkach finansowych mogą one bardzo szybko stanąć wobec perspektywy zamrożenia dostępu do rynków kapitałowych. Zarówno państwa jak i firmy w nich działające mogą mieć ogromne problemy ze zrolowaniem swojego zadłużenia.

> raport Banku Światowego Global Economic Prospects January 2012

Opr. Krzysztof  Nędzyński

Robert Zoellick, prezes Banku Światowego (CC BY-NC-ND International Monetary Fund)

Tagi


Artykuły powiązane

Bank Światowy: Reakcja NBP na szok pandemii szybka, stanowcza i skuteczna

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Reakcja Narodowego Banku Polskiego była szybka, stanowcza i skuteczna w ograniczaniu szkód gospodarczych wywołanych pandemią, w perspektywie krótkoterminowej niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej płynności w gospodarce. Właściwe były również działania polskiego rządu – mówi Asli Demirgüç-Kunt, główna ekonomistka Banku Światowego na Region Europy i Azji Centralnej.
Bank Światowy: Reakcja NBP na szok pandemii szybka, stanowcza i skuteczna

Bank Światowy: historyczna szansa na zieloną i sprawiedliwą transformację

Kategoria: Trendy gospodarcze
Bilans pandemii COVID-19 to ogromna liczba ofiar, a także spustoszenie gospodarcze na niespotykaną dotąd skalę. Przystępując do odbudowy po kryzysie, możemy jednocześnie stawić czoła narastającym zagrożeniom klimatycznym i degradacji środowiska.
Bank Światowy: historyczna szansa na zieloną i sprawiedliwą transformację

Strategie wyjścia z kryzysu i wyzwania dla rynków wschodzących

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jest prawdopodobne, że fiskalna strategia wyjścia z kryzysu po pandemii może być skuteczna. Realokacja wydatków budżetowych - od walki ze zdrowotnymi i gospodarczymi wyzwaniami COVID-19 do infrastruktury fizycznej, medycznej i społecznej może wpłynąć stabilizująco na gospodarki wschodzące i globalny wzrost.
Strategie wyjścia z kryzysu i wyzwania dla rynków wschodzących