Europa spóźnia się z pieniędzmi

Najlepszymi partnerami w biznesie, pod względem regulowania płatności, są firmy z Meksyku i Tajwanu oraz Szwajcarii, Holandii i Niemiec. Jednak Europa ogółem wypada słabo, coraz więcej firm płaci grubo po czasie. Polska także nie ma się czym chwalić.
Europa spóźnia się z pieniędzmi

Tajwańskie firmy należą do najbardziej terminowych w płatnościach na świecie (CC BY NC-SA erutan)

Rzetelność firm w regulowaniu płatności wobec partnerów handlowych zmienia się nie tylko w zależności od kraju, ale nawet części świata. Firma D&B Polska zbadała zachowania przedsiębiorstw w 2010 roku. Okazuje się, że najmniej kłopotów sprawiały firmy z Meksyku i Tajwanu – około 70 proc. z nich płaciło na czas, natomiast płacenie ponad 90 dni po terminie dotyczyło mniej niż 1 proc. firm (0,8 proc.).

Bardzo pozytywne zmiany zaszły także na rynku kanadyjskim, gdzie na czas płaci 43,4 proc. firm, a tylko 1 proc. spóźnia się o 90 lub więcej dni. Gorzej wygląda to u południowego sąsiada Kanady. W USA aż 6,5 proc. firm płaci swoim partnerom handlowym po upływie co najmniej 90 dni.

Trudnymi partnerami są zaś przedsiębiorstwa z Hongkongu. Tylko 34,8 proc. z nich uznano za „dobrych płatników”. To jeden z najniższych odnotowanych wyników, w dodatku liczba rzetelnych firm spada tam z każdym rokiem.

Sytuacja w Europie okazała się bardziej skomplikowana. W 2010 r. nastąpiła poprawa w realizacji płatności – 2,9 proc. przedsiębiorstw wciąż co prawda płaci z co najmniej 90 dniowym opóźnieniem, ale to i tak najlepszy wynik od 2007 roku. Nie zmniejszyła się, ale także nie wzrosła grupa punktualnych płatników – 40,4 proc.

W poszczególnych krajach sytuacja jest jednak znacznie trudniejsza. Portugalia i Hiszpania miały najgorszy wynik. Ponad 10 proc. działających w tych krajach podmiotów płaciło później niż kwartał po terminie. We Włoszech również przybyło firm, które się spóźniają z regulowaniem faktur.

Polska niestety również wyróżnia się mało pozytywnie. Mniej niż 30 proc. firm płaci na czas, a prawie 10 proc. spóźnia się więcej niż trzy miesiące.

We Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii liczba poważnie zaległych płatności spadła, jednak, z drugiej strony, udział spółek płacących na czas w Wielkiej Brytanii jest jednym z najniższych w Europie – 24,7 proc. firm.

Najbardziej rzetelnymi kooperantami w Europie są Szwajcarzy, Niemcy i Holendrzy – ponad 54 proc. firm w tych krajach płaci zawsze w uzgodnionym terminie. W Szwajcarii zaległości w czasie dłuższym niż 90 dni miało zaledwie 0,4 proc. podmiotów. To jeden z najlepszych wyników na świecie.

Oprac. Katarzyna Mokrzycka

Payment Practices Study 2011

Tajwańskie firmy należą do najbardziej terminowych w płatnościach na świecie (CC BY NC-SA erutan)

Otwarta licencja


Artykuły powiązane

Po kryzysie płatności się zmienią

Kategoria: Trendy gospodarcze
Zamknięcie większości gospodarek z powodu pandemii znajduje odzwierciedlenie w zmianach wielkości i struktury światowych płatności oraz przyśpiesza ich digitalizację. Podmioty finansowe czeka zmiana strategii, a płatności staną się niewidzialne.
Po kryzysie płatności się zmienią

Jak Polacy korzystają z BLIKA

Kategoria: Raporty
Blisko 150 mln transakcji dokonanych za pomocą BLIKA w trzech kwartałach 2019 r., a szczególnie bardzo duża dynamika ich wzrostu, wskazują na wysoki poziom akceptacji tego sposobu dokonywania płatności.
Jak Polacy korzystają z BLIKA

Ukraina – wschodzący rynek płatności elektronicznych

Kategoria: Analizy
W ciągu ostatnich pięciu lat Ukraina przeszła prawdziwą rewolucję na rynku płatności elektronicznych – ich liczba wzrosła kilkukrotnie. Równolegle rosła liczba obecnych na rynku systemów płatniczych. Nie obyło się jednak bez kłopotów.
Ukraina – wschodzący rynek płatności elektronicznych