Kryzys osłabił demokrację

Według przygotowanego przez Economist Intelligence Unit rankingu Democracy Index 2012 globalny kryzys ekonomiczny osłabia demokrację krajów we wszystkich częściach świata, także w Europie.
Kryzys osłabił demokrację

Francja (obok Włoch i Grecji) jest krajem, który stracił status pełnej demokracji wg rankingu EIU. (CC By TheAlieness GiselaGiardino)

Zamiast demokratycznie wybranych polityków, coraz większy wpływ na kraje i ludzi wywierają oficjalni kredytodawcy jak EBC, MFW, czy Komisja Europejska.

Sześć z najbardziej demokratycznych krajów na świecie to państwa zachodnioeuropejskie – warto zaznaczyć, że spośród nich tylko Finlandia jest w strefie euro. Kryzys spowodował, że poziom demokratyzacji w krajach europejskich obniżył się. Między 2008 a 2010 rokiem z 21 krajów europejskich indeks demokracji spadł w 15, w żadnym się nie poprawił. Grecja, Włochy i Francja straciły status pełnej demokracji.

Główną przyczyną pogorszenia indeksu demokracji była utrata suwerenności i demokratycznej odpowiedzialności rządów, co nastąpiło wskutek różnych działań antykryzysowych. W Grecji i Włoszech, które były najbardziej drastycznymi przykładami tego zjawiska, demokratycznie wybrane rządy zastąpili technokraci. W niektórych z tych państw polityka nie jest kształtowana przede wszystkim przez ciała ustawodawcze i wybranych polityków lecz przez kredytodawców takich jak Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisję Europejską. Polityka zaciskania pasa miała bolesne skutki społeczne i pogłębiła problem braku zaufania do instytucji publicznych. Tym zjawiskom towarzyszy spadek zainteresowania uczestnictwem w wyborach. Spada także członkostwo w partiach politycznych.

Kryzys głęboko odbił się także na krajach wschodniej i centralnej Europy. Spośród krajów regionu jedynie Czechy zostały zakwalifikowane do najwyższej kategorii „kraj w pełni demokratyczny”. W 2012 roku spadły indeks demokracji w 10 z 28 krajów, w 2011 w 12. Jedyny znaczący awans w 2012 r. zanotowała Gruzja.

(infografika: Darek Gąszczyk)

(infografika: Darek Gąszczyk)

Uległy wzmocnieniu trendy autorytarne w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Pogorszenie w krajach akcesyjnych jest wynikiem tego że przed wstąpieniem do Unii Europejskiej system polityczny w tych krajach był zjednoczony wokół wspólnego celu. Gdy krajom udało się wstąpić do UE, główne siły polityczne wróciły do „naturalnego” antagonizmu. Brakuje kultury politycznej, zaufania do instytucji publicznych. Frekwencja w wyborach jest niska i spada. Scena polityczna w krajach regionu jest bardzo podzielona, a wyborcy nie identyfikują się z istniejącymi partiami.

>> Pełny raport Democracy Index 2012

OF

Francja (obok Włoch i Grecji) jest krajem, który stracił status pełnej demokracji wg rankingu EIU. (CC By TheAlieness GiselaGiardino)
(infografika: Darek Gąszczyk)
Indeks-demokracji

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Zaskakujące korzyści z ograniczenia demokracji

Kategoria: Społeczeństwo
Garett Jones w książce „10% Less Democracy: Why You Should Trust Elites a Little More and the Masses a Little Less” („10 procent mniej demokracji: dlaczego powinniście ufać elitom trochę więcej, a masom trochę mniej” – tłum. autora) twierdzi, że zasada 10 procent mniej demokracji może przynieść korzyści nam wszystkim.
Zaskakujące korzyści z ograniczenia demokracji

Wyszehrad mniej wrażliwy na spowolnienie w Europie Zach.

Kategoria: Trendy gospodarcze
Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce oraz krajach Grupy Wyszehradzkiej (EŚW 4) nie odzwierciedlało w ostatnich latach wyraźnie słabszej koniunktury w Niemczech i krajach strefy euro.
Wyszehrad mniej wrażliwy na spowolnienie w Europie Zach.

Północ kontra Południe, czyli wierzyciele kontra dłużnicy

Kategoria: Analizy
Asymetria, między krajami bardzo zadłużonymi a zadłużonymi umiarkowanie, jest groźna dla stabilności strefy euro, a także całej Unii Europejskiej. Zwiększa bowiem ryzyko przedłużającej się stagnacji gospodarczej.
Północ kontra Południe, czyli wierzyciele kontra dłużnicy