Lipiec

1 lipca 1944 roku rozpoczęła się konferencja w Bretton Woods, po której powołano do życia Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Oto krótka relacja filmowa z tego wydarzenia:

Materiał filmowy ze zbiorów prof. Daniela Mitchella z UCLA Anderson School of Management (via youtube; odtwarzanie filmu na komputerze stacjonarnym pozwala włączyć napisy w j. pol.).

W lipcu 1944 roku, w Bretton Woods w stanie New Hampshire w USA, spotkało się 730 delegatów z 44 państw alianckich. Zawarli porozumienie, na mocy którego dwa lata powołano później do życia Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju przekształcony następnie w Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. System z Bretton Woods stworzył podstawy relacji międzynarodowych w obszarze zarządzania systemami monetarnymi.

OF