Oko na gospodarkę

    • Oko na gospodarkę

      Oko na gospodarkę

    • Oko na gospodarkę to autorska rubryka Obserwatora Finansowego, w której co tydzień publikujemy infografikę podsumowującą ważne bieżące date dotyczące Polski i świata.

OKO_Efektywność energetyzna_Zuzycie energii pierwotnej dla wytworzenia jedn. PKB
Dostep gosp. domowych do internetu szerokopasm.
Niepelnozatr. w krajach OECD
gospodarki uzależnione od surowców
23.05_oko_koszty_pracy_UE
Koszt kredytu dla przedsiebiorstw
8.05_oko_inwestycje_zagraniczne
Dochody klasy sredniej w kr.OECD
ceny_nieruchomosci_25.04_oko (1)
Wykorz. telefony i internet w dostepie do konta
test