Obligacje Unii Europejskiej

rozwiązałyby problem kryzysu.

W Financial Timesie premier Luksemburga i minister gospodarki Włoch proponują drogę wyjścia z kryzysu zadłużenia w strefie euro.

**********************************************

Wbrew ostatnim decyzjom europejskich decydentów, na rynkach obligacji nadal panuje nerwowość. Europa musi sformułować zdecydowaną i systemową odpowiedź na kryzys i wysłać jasny sygnał globalnym rynkom i obywatelom jak przywiązana jest do idei unii gospodarczej i monetarnej i trwałości euro.

Ten cel może zostać osiągnięty przez stworzenie e-obligacji czyli europejskich obligacji skarbowych emitowanych przez Europejską Agencję Długu (EAD), która będzie następcą Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej. Czas jest tutaj czynnikiem kluczowym. Rada Europejska mogłaby jeszcze w tym miesiącu stworzyć taką agencję, która miałaby prawo do stopniowego emitowania obligacji do równowartości 40 proc. PKB Unii Europejskiej i każdego państwa członkowskiego.

Dzięki przyjęciu tego rozwiązania powstałby największy rynek obligacji w Europie, który z czasem mógłby osiągnąć rozmiar porównywalny z amerykańskim. Aby to się udało, konieczne będą dwa dalsze kroki. Po pierwsze EAD powinna finansować do 50 proc. emisji obligacji państw członkowskich aby stworzyć głęboki i płynny rynek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy istniałoby duże napięcie na rynku obligacji państwa członkowskiego, EAD mogłaby finansować nawet do 100 proc. potrzeb tego państwa. Po drugie, EAD powinna umożliwiać wymianę między krajowymi obligacjami a e-obligacjami.

Cały artykuł w Financial Times.


Tagi


Artykuły powiązane

Reguły fiskalne w Europejskiej Unii Walutowej

Kategoria: VoxEU
Istniejące reguły fiskalne Unii Europejskiej wymagają zmian - uważa panel ekspertów UE. Większość członków panelu opowiedziałaby się za jakąś kombinacją rad fiskalnych, bardziej elastycznych i antycyklicznych zasad lub zasad opartych na wydatkach, a także zwiększonego potencjału fiskalnego na poziomie Unii Europejskiej.
Reguły fiskalne w Europejskiej Unii Walutowej

Obligacje, z których dumni są Niemcy

Kategoria: Analizy
Uwagę rynków finansowych zaczyna coraz bardziej przykuwać ważne dobro narodowe Niemiec. Od jego przyszłości zależeć będzie nie tylko przyszłość Niemiec, ale może i całej Europy. Mowa o niemieckich obligacjach rządowych, tzw. bundach.
Obligacje, z których dumni są Niemcy

Wróżenie z obligacji

Kategoria: Analizy
Coś dzieje się z tipsami. Nie, to nie reportaż z salonu manicure. Mowa o obligacjach zabezpieczonych przed inflacją, po angielsku Treasury Inflation Protected Security, a więc TIPS. Ich oprocentowanie wzrosło ostatnio w porównaniu ze „zwykłymi” obligacjami. I daje to do myślenia.
Wróżenie z obligacji