50 lat Singapuru

Dziś o kontrowersyjnej, ale niewątpliwej success story jaką jest 50 lat samodzielności Singapuru. Ponadto Bernanke o Europie, nowoczesna.pl ma program gospodarczy, Francja w długach, a jej prezydent chce rządu europejskiego. W Polsce wszyscy liczą na ulgi na innowacje.
50 lat Singapuru

prasaNajnowszy „The Economist” raport specjalny poświęca Singapurowi, który 50 lat temu zerwał z Malezją i stał się samodzielnym państwem. W komentarzu redakcyjnym autor pisze, że aby prosperować w przyszłości, Singapur powinien trochę poluzować system, w którym finanse publiczne nie są do końca jasne, jedna partia rządzi od 50 lat i nigdy nie była w opozycji, a wolność wyrażania poglądów i zgromadzeń jest ograniczona. Mając ogromną nadwyżkę w budżecie (5,7 proc. PKB według MFW, 1,1 proc. według rządu, który jest w finansach ekstremalnie konserwatywny) rząd będzie musiał zadbać o podwyższenie stopy dzietności, która wynosi zaledwie 1,25.

Przydatny przegląd literatury na temat Singapuru jest we wprowadzeniu do raportu.

makroekonomiaSingapur jest państwem o wielkich nierównościach dochodowych, choć mniejszych niż w Hong Kongu, Londynie i Nowym Jorku, jeśli porównywać go z miastami. Premier replikuje: „Jeśli mógłbym przyciągnąć jeszcze 10 miliarderów do Singapuru, mój współczynnik Gini pogorszyłby się, ale myślę, że Singapurczycy mieliby lepiej ze względu na to, że ci miliarderzy przywieźli by ze sobą biznes, okazje, otworzyli nowe drzwi i stworzyli nowe miejsca pracy”.

mobilnaObszerny wpis Boba Bernanke o Europie i jej gospodarczym fiasku od początku kryzysu (znamienny wykres porównujący stopy bezrobocia – w eurostrefie od wielu lat 10-12 procent i w USA – spadek z 10 do nieco ponad 5 procent, a jeśli wyłączyć Niemcy porównanie jest jeszcze bardziej szokujące). Niemcy zbyt mocno zacisnęły pasa, choć nie musiały, bank centralny EBC za późno uruchomił luzowanie ilościowe, a w 2009 roku nie wykorzystano szansy na odbudowanie zaufania do banków. Szkodliwe są też nierównowagi w bilansie handlowym i płatniczym (nadwyżki Niemiec). Natomiast inne strukturalne czynniki, choć ważne w długim horyzoncie, nie są kluczowe dla wytłumaczenia słabości Europy. Grecja zgodziła się na oszczędności i reformy, ale nie idzie za tym europejski plan odbudowy całej gospodarki strefy. Bernanke sugeruje wprowadzenie do Paktu Stabilności i Rozwoju także wymagań dotyczących równowagi w bilansie handlowym. Z kolei porozumienie z Grecją powinno zawierać klauzule zmniejszające wymagania fiskalne wobec niej w przypadku, gdyby gospodarka strefy euro rosła wolniej, niż to się zakłada dziś.

Prezydent Francji Francois Hollande w artykule dla tygodnika Journal du Dimanche zaproponował powołanie rządu europejskiego, ale tylko dla strefy euro. Bez szczegółów.

wiadomosciZ okazji uruchomienia ambasady amerykańskiej na Kubie i kubańskiej w USA dziesięć faktów ekonomicznych o Kubie przynosi Brookings. M.in. przeciętne PKB per capita ponad 5,5 tysiąca dolarów, ale średnio pracownik przynosi do domu 20 dolarów miesięcznie. Kuba codziennie zasilana jest 100 tysiącami baryłek ropy z Wenezueli, mniej niż 5 procent Kubańczyków ma dostęp do Internetu, tylko 200 zajęć jest legalnych przy podejmowaniu działalności gospodarczej.

pieniadzeWprawdzie w ulgach za innowacje mieliśmy takie kwiatki jak wliczanie do ulgi zakupu Windowsów 7 Professional, ale wszyscy – posłowie, przedsiębiorcy, prezydent i naukowcy chcą rozbudowy systemu, bo tym razem się uda (Einstein mówił na czym polega szaleństwo). Z ulgi w 2013 roku skorzystało zaledwie 106 przedsiębiorców – podaje PAP. Resort rozważa m.in. mechanizm, w którym część precyzyjnie zdefiniowanych wydatków na badania i rozwój (B+R) przy zaliczaniu w koszty byłaby powiększana o określony procent – pisze PAP. Rozważana jest też propozycja zwrotu w gotówce części wydatków na B+R dla start-upów. Trzecie rozwiązanie to tzw. ulga przyrostowa; przedsiębiorca zwiększający inwestycje w badania i rozwój ponad określony wcześniej średni poziom mógłby uzyskać możliwość dodatkowych preferencji fiskalnych.

finanse-publicznePolityką raczej się nie zajmuję, ale ponieważ Nowoczesna.pl Ryszarda Petru jako pierwsza partia ogłosiła w sobotę swój program gospodarczy warto odnotować, że jest w nim m.in. 18-proc. liniowy podatek, zniesienie finansowania partii politycznych z budżetu państwa i zastąpienie go finansowaniem poprzez mikropłatności dokonywane przez internet, „reset podatkowy” – czyli darowanie długów, połączone z akcją „płacę podatki w Polsce”, a także likwidacja przywilejów emerytalnych i podatkowych dla nowo wchodzących na rynek pracy – m.in. KRUS dla rolników czy wcześniejszych emerytur dla górników. Kolejne propozycje dotyczą udogodnień dla młodych przedsiębiorców – zaproponowano m.in. dwuletnie zwolnienie z podatków dla firm, które mają zysk do 100 tys. zł rocznie. Jak relacjonuje portal wgospodarce.pl za PAP nowoczesna.pl chce m.in. wprowadzenia bonów edukacyjnych finansowanych państwo oraz kredytów studenckich. 1 proc. podatku CIT mógłby być przeznaczany na kulturę.

wiadomosciPremier Włoch Matteo Renzi zapowiedział, że dokona „kopernikańskiej rewolucji” i w przyszłym roku zlikwiduje podatek od nieruchomości, a potem w latach 2017 i 2018 kolejno obniży podatki CIT i PIT nie zwiększając długu publicznego. Renzi powiedział, że partia musi zmienić swoja tożsamość i stać się znaną jako partia obniżania podatków. W agencjach nie doszukałem się jednak bardziej konkretnych informacji. Dług Włoch wynosi 130 proc. PKB.

makroekonomiaRichard Ebeling korzystając z aparatu szkoły austriackiej i dorobku Ludwiga von Misesa, tłumaczy kryzys europejski etatyzmem, kolektywizmem i socjalizmem. Nadal aktualne są też rekomendacje Misesa sprzed 70 lat jak odbudować Europę: zmiana polityki na przyjazną wobec przedsiębiorców, rezygnacja z faworyzowania grup interesów, ograniczenie państwa dobrobytu. Dla inwestycji potrzebne są niskie i przewidywalne podatki, egzekwowanie prawa własności i przestrzeganie umów, zrównoważone i ograniczone budżety.

finanse-publiczneDwa teksty o długach Francji. Jeśli wziąć pod uwagę cały dług publiczny, także ukryte zobowiązania wobec emerytów, to Francja jest w niewiele lepszej sytuacji niż Grecja i długi jawne i ukryte przekraczają ponad 500 procent PKB – ostrzega analityk Societe Generale.

O długach Francji pisze także finansista Roger Bootle porównując z brytyjskimi. Dane ogólne są podobne, poziom długu netto i brutto i skala deficytu finansów publicznych. A jednak sytuacja Francji uznawana jest za znacznie bardziej niebezpieczną. Dlaczego? Po pierwsze tempo wzrostu gospodarczego jest wyższe w Wielkiej Brytanii niż we Francji, po drugie inflacja w Wielkiej Brytanii jest nieco wyższa co ułatwia oddłużenie. Po trzecie wreszcie, Brytyjczycy mogą prowadzić własna politykę pieniężną, a Francuzi -nie. Także prognozy gospodarcze dla Wielkiej Brytanii są lepsze niż dla „sklerotycznej” gospodarki francuskiej.

mobilnaPeter Schiff, znany ekonomista i inwestor tłumaczy, dlaczego bankrutuje Portoryko. Otóż ze względu na zaimportowanie socjalizmu w zakresie pracy i podatków z USA: m.in. wprowadzanie amerykańskiej płacy minimalnej i oferowanie wielkich przywilejów socjalnych, podobnych do tych w USA, przy dwukrotnie niższym PKB. Przepisy narzucone przez USA ułatwiały zadłużanie się rządowi, a utrudniały otrzymanie pożyczek przez biznes.

prasa
makroekonomia
mobilna
wiadomosci
pieniadze
finanse-publiczne
wiadomosci
makroekonomia
finanse-publiczne
mobilna

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Dług publiczny eksplodował, świat zagrożony stagnacją

Kategoria: Analizy
Narosły w okresie pandemii dług może w połączeniu ze starzeniem się społeczeństw doprowadzić do trwałej stagnacji w gospodarce światowej. Zanim dojdzie do demograficznego tsunami, kraje powinny uznać obniżenie długu publicznego za swój priorytet.
Dług publiczny eksplodował, świat zagrożony stagnacją

Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
Programy wspierania pracy w skróconym wymiarze czasu wyraźnie osłabiły wpływ kryzysu COVID-19 na rynek pracy w strefie euro. Jednak intensywne ich wykorzystywanie może przejściowo zaburzyć proces dostosowań strukturalnych gospodarki i tym samym spowolnić proces wychodzenia z kryzysu.
Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro

Mechanizm nędzy – studium przypadku „rajskiej” wyspy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Słyszysz Haiti, myślisz – znój, głód i nędza. A to przecież Karaiby, gdzie słońce, biały piasek i piękne palmy na plażach. Nie umierać, a żyć w takim raju by się chciało. Czyżby spadła na niego i na jego mieszkańców klątwa? Spadła, ale nie nadprzyrodzona, a w pełni materialna.
Mechanizm nędzy – studium przypadku „rajskiej” wyspy