Azja bogaci się najszybciej

Region Azji i Pacyfiku globalnym liderem pod względem liczby i majątków najzamożniejszych obywateli. Jak wynika z prognoz Asia-Pacific Wealth Report 2016, do 2025 roku bogactwo tego regionu powinno sięgnąć 42 bln dol.
Azja bogaci się najszybciej

Szanghaj, Chiny (CC By Dymitry B)

W rok po osiągnięciu największej populacji najzamożniejszych obywateli świata (HNWI), region Azji i Pacyfiku został również światowym liderem pod względem najwyższej liczby majątków HNWI – piszą autorzy Asia-Pacific Wealth Report 2016.

Bogactwo HNWI Azji i Pacyfiku wzrosło o 9,9 proc. w 2015 roku do +17,4 bln dol., rosnąc 5,8 razy szybciej niż reszta świata (1,7 proc.). Jeśli tempo wzrostu z ostatniej dekady utrzyma się przez następnych 10 lat, bogactwo HNWI z tego regionu przekroczy 42 bln dol. do 2025 roku.

Zyski z kapitału i nieruchomości pozostają zdecydowanie najsilniejszym filarem wzrostu bogactwa w regionie Azji i Pacyfiku. To Chiny i Japonia stanowią ponad 90 proc. – w przypadku regionu Azji i Pacyfiku – i 60 proc. globalnie wzrostu bogactwa, dodając do niego 1,43 bln dol., czyli ponad dwa razy więcej niż wszystkie inne regiony. Te dwie azjatyckie potęgi zwiększyły liczbę bogaczy do 413 tys. osób.

Zwrot ku inwestycjom mającym społeczny wpływ

Ponad jedna trzecia (37,3 proc.) portfeli bogatych z Azji i Pacyfiku (z wył. Japonii) jest nastawiona na poprawy społeczne, w porównaniu do zaledwie 31,6 proc. dla reszty świata.

Światowym liderem jest w tym obszarze Indonezja – 45,8 proc. alokacji portfela przeznacza się tam na zmiany społeczne. Pozostałe miejsca zajmuje Malezja (43,6 procent), Chiny (40,8 procent) oraz Indie (40,4 procent). Demograficznie aż 40 procent młodych bogatych w Azji i Pacyfiku (poniżej 40 roku życia; z wył. Japonii)  jest  zainteresowanych  inwestowaniem  społecznym, w porównaniu do zaledwie jednej czwartej osób powyżej 60 roku życia.

>>cały raport Asia-Pacific Wealth Report 2016

 

 

 

Szanghaj, Chiny (CC By Dymitry B)

Otwarta licencja


Tagi