Błąd w Excelu zniszczy gospodarkę?

W erze informacji błędy matematyczne mogą prowadzić do katastrofy. Czy błąd w Excelu niszczy teraz gospodarki Zachodu?
Błąd w Excelu zniszczy gospodarkę?

Kenneth Rogoff (CC BY-NC-ND canada.2020)

W 2010 r. ekonomiści z Harvardu Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff opublikowali badanie zatytułowane „Wzrost w czasach długu”, które identyfikowało krytyczny próg rządowego zadłużenia, po przekroczeniu którego spada wzrost gospodarczy. Ma tak się dziać, gdy zadłużenie przekracza 90 proc. PKB. Ta publikacja stała się jedną z najbardziej wpływowych publikacji ekonomicznych ostatnich lat i służyła politykom za argument usprawiedliwiający cięcie wydatków.

Gdy jednak inni badacze z University of Massachusetts przeanalizowali sposób, w jaki Reinhart i Rogoff wyprowadzili swoje konkluzje okazało się, że:

– po pierwsze, część istotnych danych została przez tę dwójkę ekonomistów pominięta.

– po drugie, użyli niestandardowych metod statystycznych.

– po trzecie popełnili techniczny błąd kodowania danych w Excelu. Okazało się w końcu, że nie ma dowodów, które potwierdzają tezę o 90 proc. punkcie krytycznym.

To naukowe fiasko Reinhart i Rogoffa powinno być rozpatrzone w szerszym kontekście manii wprowadzania drastycznych programów oszczędnościowych, które osłabiają wzrost gospodarczy. Czy to, że ta dwójka spadła właśnie z ekonomicznego piedestału coś w tym względzie zmieni?

>>cały komentarz: NYTimes.com

oprac. SS

Kenneth Rogoff (CC BY-NC-ND canada.2020)

Tagi


Artykuły powiązane

Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pytanie o to, czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści powraca co jakiś czas w dyskursie medialnym, a także naukowym. Nie jest to zresztą pytanie odosobnione. Podobne znaki zapytania stawiane są w odniesieniu do polityków, którzy być może ponoszą część odpowiedzialności za napięcia polityczne.
Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Restrukturyzacja zadłużenia państwowego – doświadczenia historyczne

Kategoria: VoxEU
Autorzy artykułu dokonują przeglądu cech charakterystycznych procesu restrukturyzacji zewnętrznego zadłużenia państwowego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że okresy niewypłacalności krajów trwają długo, a na drodze do rozwiązania kryzysu zadłużeniowego często występują seryjne, tymczasowe porozumienia restrukturyzacyjne.
Restrukturyzacja zadłużenia państwowego – doświadczenia historyczne

Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
W analizach ekonomicznych zyskują popularność niekonwencjonalne źródła danych. Nasze badanie potwierdza przydatność cen ze sklepów internetowych w prognozowaniu inflacji cen żywności w Polsce.
Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych