Błąd w Excelu zniszczy gospodarkę?

W erze informacji błędy matematyczne mogą prowadzić do katastrofy. Czy błąd w Excelu niszczy teraz gospodarki Zachodu?
Błąd w Excelu zniszczy gospodarkę?

Kenneth Rogoff (CC BY-NC-ND canada.2020)

W 2010 r. ekonomiści z Harvardu Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff opublikowali badanie zatytułowane „Wzrost w czasach długu”, które identyfikowało krytyczny próg rządowego zadłużenia, po przekroczeniu którego spada wzrost gospodarczy. Ma tak się dziać, gdy zadłużenie przekracza 90 proc. PKB. Ta publikacja stała się jedną z najbardziej wpływowych publikacji ekonomicznych ostatnich lat i służyła politykom za argument usprawiedliwiający cięcie wydatków.

Gdy jednak inni badacze z University of Massachusetts przeanalizowali sposób, w jaki Reinhart i Rogoff wyprowadzili swoje konkluzje okazało się, że:

– po pierwsze, część istotnych danych została przez tę dwójkę ekonomistów pominięta.

– po drugie, użyli niestandardowych metod statystycznych.

– po trzecie popełnili techniczny błąd kodowania danych w Excelu. Okazało się w końcu, że nie ma dowodów, które potwierdzają tezę o 90 proc. punkcie krytycznym.

To naukowe fiasko Reinhart i Rogoffa powinno być rozpatrzone w szerszym kontekście manii wprowadzania drastycznych programów oszczędnościowych, które osłabiają wzrost gospodarczy. Czy to, że ta dwójka spadła właśnie z ekonomicznego piedestału coś w tym względzie zmieni?

>>cały komentarz: NYTimes.com

oprac. SS

Kenneth Rogoff (CC BY-NC-ND canada.2020)

Tagi


Artykuły powiązane

Badania warto powtarzać

Kategoria: Analizy
Powtarzanie czynności jest czymś naturalnym. A powtarzanie badań, które były już przeprowadzone? Wbrew pozorom takie czynności nie są pozbawione sensu.
Badania warto powtarzać

Nie należy odrzucać mechanizmu ujemnych stóp procentowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niskie stopy procentowe to fenomen globalny. W ciągu następnych pięciu lat zapewne urosną, ale ledwo o jeden, góra dwa punkty procentowe w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji.
Nie należy odrzucać mechanizmu ujemnych stóp procentowych

Rządy będą upadać

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ramach antykryzysowych programów światowe rządy wpompują w gospodarkę ponad 8 bln dolarów, czyli równowartość 10 proc. światowego PKB. Ich potrzeby pożyczkowe wzrosną, ale nie wszystkie poradzą sobie ze spłatą długów. Światu grozi największa od lat 80. XX w. fala rządowych niewypłacalności.
Rządy będą upadać