Blisko 100 proc. ekonomistów spodziewa się, że jeszcze w tym roku inflacja spadnie poniżej 10 proc.

Z najnowszej ankiety „Obserwatora Finansowego” przeprowadzonej wśród ponad stu ekonomistów wynika, że 96,5 proc. ekspertów spodziewa się spadku inflacji poniżej 10 proc. jeszcze w tym roku, z czego najwięcej z nich (45 proc.) wskazuje, że stanie się tak we wrześniu br.
Blisko 100 proc. ekonomistów spodziewa się, że jeszcze w tym roku inflacja spadnie poniżej 10 proc.

Jednocześnie zdecydowana większość ekonomistów (69 proc.) przewiduje, że RPP obniży stopy procentowe we wrześniu lub IV kwartale tego roku, a 24 proc. spodziewa się obniżki w pierwszym kwartale 2024 r.

Przestrzeń do obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w tym roku widzi blisko 45 proc. ekonomistów (najwięcej w październiku – 21 proc.) i tyle samo (45 proc.) spodziewa się jej w pierwszym kwartale 2024 r.

Ankieta „Obserwatora Finansowego” została przeprowadzona wśród 115 ekonomistów w dniach 30 czerwca – 4 lipca 2023 r.

Ekonomiści, którzy udzielili odpowiedzi, reprezentowali 26 ośrodków: Alior Bank, BOŚ Bank, Bank Pekao SA, PKO Bank Polski, PZU SA, TFI PZU, Polski Instytut Ekonomiczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, DMK/AceMarketU/NiezależnyDomMaklerski, Warsaw Enterprise Institute, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, BTFG Audit, BTFG Advisory, X-Trade Brokers i Polska Sieć Ekonomii.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Blisko 90 procent ankietowanych ekonomistów uważa, że jeszcze w tym roku inflacja spadnie poniżej 10 procent

Kategoria: Polityka pieniężna
Z najnowszej ankiety „Obserwatora Finansowego” przeprowadzonej wśród ponad stu ekonomistów wynika, że 88 proc. ankietowanych spodziewa się spadku inflacji poniżej 10 proc. jeszcze w tym roku. Z czego 77 proc. badanych uważa, że będzie to wrzesień lub IV kwartał 2023 r., a jeszcze miesiąc temu podobnego zdania było jedynie 60 proc. pytanych.
Blisko 90 procent ankietowanych ekonomistów uważa, że jeszcze w tym roku inflacja spadnie poniżej 10 procent

Nowa ankieta „Obserwatora Finansowego”

Kategoria: Analizy
Redakcja „Obserwatora Finansowego” przeprowadziła kolejną ankietę wśród ponad stu ekonomistów. Pytania dotyczyły m.in. terminu pierwszej obniżki stóp procentowych przez RPP oraz inflacji.
Nowa ankieta „Obserwatora Finansowego”