Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji

Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji

Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji/ Anna Kozłowska. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010.

Teoria rozwoju gospodarczego Josepha Aloisa Juliusa Schumpetera powstała  w pierwszych latach XX wieku. Według Schumpetera, koniecznymi warunkami dokonywania się procesów rozwojowych są: innowacja, wprowadzający ją przedsiębiorca i będąca jej konsekwencją kreatywna destrukcja.

Przedmiotem prezentowanej pracy jest badanie wpływu kreatywnej destrukcji na ewolucję struktur gospodarczych dokonującą się w warunkach niedoskonałej mobilności zasobów wytwórczych.

Do realizacji przyjętego celu badawczego autorka wykorzystała badanie empiryczne przeprowadzone dla polskiego przemysłu przetwórczego w latach 1997-2007.

Autorka pracy Anna Kozłowska jest doktorem nauk ekonomicznych, związana z Katedrą Mikroekonomii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji/ Anna Kozłowska. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010.

Tagi


Artykuły powiązane

Duch kreatywnej destrukcji uleciał z kapitalizmu amerykańskiego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Burzenie starego porządku biznesowego i budowanie nowego – w tym przez dekady przedsiębiorcy amerykańscy byli świetni. Już nie są uważają Alan Greenspan i Adrian Wooldridge, autorzy książki „Capitalism in America: A History”.
Duch kreatywnej destrukcji uleciał z kapitalizmu amerykańskiego

Wpływ inwestycji przedsiębiorstw na ich wydajność

Kategoria: Trendy gospodarcze
Inwestycje na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw są procesem mocno nieciągłym – dłuższe okresy niewielkich inwestycji przerywane są krótkimi epizodami skoków inwestycyjnych. Firmy potrzebują stosunkowo długiego czasu, aby „nauczyć się” nowych technologii związanych ze skokiem inwestycyjnym.
Wpływ inwestycji przedsiębiorstw na ich wydajność

Trzy rewolucje, których potrzebuje ekonomia

Kategoria: Trendy gospodarcze
Zachód przechodzi kryzys – i przechodzi go też ekonomia. Zrozumienie przyczyn kryzysu i wypracowanie sposobów przywrócenia dobrej koniunktury wymaga zmiany sposobu uczenia i praktykowania ekonomii.
Trzy rewolucje, których potrzebuje ekonomia