O sztucznej inteligencji w Warszawie

Perspektywy rozwoju gospodarczego w okresie szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji stanowiły główny przedmiot dyskusji podczas piątej konferencji naukowej zorganizowanej przez Narodowy Bank Polski wraz z Narodowym Bankiem Węgier przy współudziale Official Monetary and Financial Institutions Forum.
O sztucznej inteligencji w Warszawie

(NBP)

Słowo wstępne wygłosili pani Marta Kightley, wiceprezes NBP oraz Barnabás Virág, zastępca prezesa MNB Magyar Nemzeti Bank.

Julian Jacobs,  ekonomista reprezentujący Official Monetary and Financial Institutions Forum zwrócił uwagę, że wykorzystanie sztucznej inteligencji sprzyjać będzie gwałtownemu rozwojowi wielu sfer gospodarki, którego jednak wysoką ceną może stać się potężny wzrost poziomu bezrobocia i towarzyszący mu spadek płac realnych.

Adam Banai z Narodowego Banku Węgier w swojej prezentacji umiejscawiał pojawienie się Artificial Intelligence w kontekście znaczących przełomów technologicznych, które stanowiły kamienie milowe rozwoju cywilizacji technicznej. Pierwsza rewolucja przemysłowa rozpoczęła się pod koniec osiemnastu wieku w wyniku  mechanizacji oraz powstania silnika parowego. Drugi przełom nastąpił w chwili  okiełznania elektryczności, rozpoczęcia produkcji masowej oraz wdrożenia linii montażowej. Pięćdziesiąt lat temu doszło do powstania Industry 3.0, czyli  gospodarki opartej na komputeryzacji i automatyzacji, natomiast przemysł 4.0 to zjawisko ze wszech miar nam  współczesne, wykorzystujące internet, system cyberfizyczny, jak również inteligentne systemy autonomiczne. Dziś stoimy u progu  Industry 5.0, czyli humanistyki cyfrowej (human-cyber-physical systems). Odpowiedź na pytanie, jakie będą skutki wdrożenia sztucznej inteligencji, paść nie mogła, niemniej zarysowana została silnie możliwa wizja ogromnych kosztów społecznych wiążących się z rozwojem tego zjawiska.

W ciekawym wystąpieniu prof. Jakub Growiec rozważał zjawisko osobliwości technologicznej (technological singularity) w perspektywie potencjalnego ryzyka związanego z możliwością utraty przez człowieka kontroli nad sztuczną inteligencją.

Gwóździem programu był wykład prof. Antona Korinka z Uniwersytetu Wirginii, który zauważył, że trudno wyobrazić sobie naturalne bariery dla rozwoju sztucznej inteligencji, a jej dalszy progres sprzyjać będzie znacznemu zwiększeniu możliwości produkcyjnych. Uczony zaznaczył jednak, że istnieje wiele pól niepewności, wśród których na plan pierwszy wybijają się zagrożenia związanie z nieposkromionym tempem ekspansji AI, brak jasno zakreślonych granic wpływu tejże technologii, niemożność dookreślenia korzyści i niebezpeczeństw związanych z wpływem sztucznej inteligencji na nasze życie. Padły także przestrogi przed ryzykiem powtórki związanej z globalnym kryzysem w wyniku braku adekwatnych regulacji systemowych.

W dalszej części konferencji toczyła się debata dotycząca perspektyw rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej. Usłyszeliśmy m.in. rozważania pani prof. Joanny Wolszczak-Derlacz dotyczące wpływu postępu cyfrowego na jakość zatrudnienia oraz analizy prof. Barta Losa związane z funkcjonowaniem gospodarek w erze globalnych łańcuchów wartości.

(NBP)

Tagi


Artykuły powiązane

Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ciągu ostatniej dekady wykorzystanie sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach gwałtownie wzrosło. W badaniu CfM-CEPR z maja 2023 r. poproszono członków europejskiego panelu o oszacowanie wpływu sztucznej inteligencji na globalny wzrost gospodarczy i stopy bezrobocia w krajach o wysokich dochodach w nadchodzącej dekadzie.
Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Co przyniesie wprowadzenie sztucznej inteligencji do opieki zdrowotnej

Kategoria: VoxEU
Chociaż technologie sztucznej inteligencji wchodzą do głównego nurtu, ich wdrożenie w opiece zdrowotnej jest opóźnione. Niniejszy artykuł opisuje potencjalne oszczędności wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej Stanów Zjednoczonych oraz powody jej powolnego wprowadzania.
Co przyniesie wprowadzenie sztucznej inteligencji do opieki zdrowotnej

Prof. Adam Glapiński o zastosowaniu sztucznej inteligencji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Sztuczna inteligencja może być zarówno szansą jak i zagrożeniem, którego lekceważyć nie można. Czy czeka nas rewolucja? Zachęcamy do obejrzenia komentarza prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP.
Prof. Adam Glapiński o zastosowaniu sztucznej inteligencji