Autor: Tomasz Świderek

Dziennikarz specjalizujący się w tematach szeroko rozumianej branży telekomunikacyjnej i nowych technologii.

Pomimo kryzysu świat się bogaci

Kilka dni temu światowe media obiegła informacja o dwóch rosyjskich milionerach, którzy w londyńskim klubie w jeden wieczór wydali w sumie - głównie na alkohol – ponad 131 tys. funtów. Należą oni zapewne do ekskluzywnego grona 98,7 tys. ultrabogaczy, z których każdy ma majątek o wartości ponad 50 mln dolarów.
Pomimo kryzysu świat się bogaci

(infografika D.Gąszczyk/CC BY-NC-SA by MillenniumLuxuryCoaches)

W połowie 2013 roku wartość majątku wszystkich dorosłych ludzi na świecie wynosiła blisko 241 bln dolarów i była o 4,9 proc. wyższa niż rok wcześniej. To najwyższa w historii, a na jednego dorosłego przypada majątek wart 51,6 tys. dolarów – twierdzi Credit Suisse w dorocznym raporcie poświęconym bogactwu. W ciągu ostatnich 10 lat wartość globalnego majątku – liczona jako suma aktywów minus dług – zwiększyła się o 63 proc., a od 2000 roku o 113 proc. W przeliczeniu na jednego dorosłego w ciągu minionych 13 lat wzrosła 68 proc.

W ostatnim roku kursy walut miały umiarkowanie negatywny wpływ na łączną wartość majątku. W części krajów nastąpiła dewaluacja waluty lokalnej w relacji do dolara (w Japonii wyniosła 22 proc., a np. w Republice Południowej Afryki, Argentynie i Egipcie po ponad 15 proc.), a w innych lokalna waluta umocniła się (w Polsce i Nowej Zelandii o ponad 7 proc.,  a w Meksyku i Szwajcarii o blisko 10 proc.). Summa summarum globalny wzrost zamożności liczony w dolarach z połowy 2012 roku wynosił 6,6 proc.

Autorzy raportu optymistycznie patrzą w przyszłość. Ich zdaniem do 2018 roku wartość majątku mieszkańców świata zwiększy się o 40 proc. do 334 mld dolarów. Za 29 proc. tego wzrostu odpowiadać będą kraje określane jako emerging markets, a na Chiny przypadać będzie 50 proc. wzrostu wartości majątku wszystkich rynków rozwijających się. W najbliższych latach zwiększać się ma przede wszystkim majątek klasy średniej, ale będzie rosła także liczba oraz majątek dolarowych milionerów.

Piramida zamożności

Wiadomość o nocnych wydatkach rosyjskich milionerów zbiegła się w czasie z inną informacją z Wielkiej Brytanii. Tamtejszy Czerwony Krzyż po raz pierwszy od 1945 r. będzie w zimie rozdawał osobom ubogim żywność. Według Czerwonego Krzyża w Wielkiej Brytanii, której ludność wynosi 63 miliony, w biedzie żyje obecnie 5 mln ludzi. Z danych zawartych w raporcie Credit Suisse wynika, że 18 proc. dorosłych Brytyjczyków ma majątek wart mniej niż 10 tys. dolarów. Średnia wartość majątku na Wyspach to 243,6 tys. dolarów.

Te dwie wiadomości obrazują jak wielkie jest rozwarstwienie światowej zamożności. Do 10 proc. dorosłych mieszkańców ziemi należy aż 86 proc. całego majątku, a 1 proc. wszystkich dorosłych kontroluje 46 proc. globalnego majątku. Na drugim końcu piramidy zamożności jest 50 proc. wszystkich dorosłych, do których należy łącznie ledwie 1 proc. globalnego majątku.

Z 241 bln dolarów na jakie wyceniono majątek wszystkich mieszkańców świata 32,8 proc. przypada na Amerykę Północną, 31,6 proc. na Europę, a 20,0 proc. na region Azji i Pacyfiku (region ten nie obejmuje Chin i Indii, które są osobno w raporcie klasyfikowane). 13 lat temu na Amerykę Północą przypadało 37,0 proc. majątku mieszkańców świata, na Europę – 29,6 proc., a na region Azji i Pacyfiku – 24,3 proc.

Według autorów raportu, w ostatnim roku we wszystkich regionach poza Azją i Pacyfikiem odnotowano wzrost majątku. Za spadek w regionie Azji i Pacyfiku odpowiada przede wszystkim Japonia, w której wyceniony w dolarach majątek mieszkańców spadł o 5,8 bln dolarów, a powodem była dewaluacja jena.

Państwem o najwyższej średniej wartości majątku jest Szwajcaria (513 tys. dolarów na dorosłego mieszkańca). Kolejne trzy państwa to Australia (403 tys.), Norwegia (380 tys.) i Luksemburg (315 tys.). W pierwszej dziesiątce są jeszcze USA, Szwecja, Francja, Singapur, Belgia i Dania. Wartość majątku przypadającego na jednego mieszkańca w tych krajach wynosi od 250 tys. do 300 tys. dolarów.

Pięć krajów o najniższej średniej wartości majątku przypadającej na dorosłego mieszkańca to: Gwinea Bissau (424 dolarów), Etiopia (411 dolarów), Demokratyczna Republika Konga (321 dolarów), Burundi (293 dolarów) i Malawi (207 dolarów).

Polska uznawana jest za państwo średniozamożne. Majątek przypadający na statystycznego dorosłego Polaka oszacowano na 26 tys. 56 dolarów. W porównaniu z 2000 rokiem, gdy wynosił on niespełna 8900 dolarów to wzrost o 194 proc. W porównaniu z 2012 rokiem odnotowaliśmy 11,7 proc. (84,4 mld dolarów) wzrost do czego przyczyniło się przede wszystkim umocnienie złotego. W ujęciu historycznym liczony w dolarach majątek statystycznego dorosłego Polaka był najwyższy w 2010 roku gdy wynosił 26 tys. 146 dolarów.

Polska także jest krajem, w którym zamożność jest silnie rozwarstwiona. Według autorów raportu 1 mln 57 tys. dorosłych Polaków ma majątek wart ponad 100 tys. dolarów. Wyprzedzamy pod tym względem m.in. Arabię Saudyjską (925 tys. dorosłych ma majątek wart ponad 100 tys. dolarów). Rosję (767 tys.), Kuwejt (521 tys.) i Katar (469 tys.). Jednocześnie majątek 55 proc. dorosłych Polaków nie przekracza 10 tys. dolarów, a mediana wartości majątku Polaka to 9109 dolarów. Blisko trzy razy mniej niż średnia.

O milionera najłatwiej w Szwajcarii

Według szacunków autorów raportu, na świecie jest blisko 31,7 mln dolarowych milionerów. To zaledwie niespełna 0,7 proc. dorosłych mieszkańców Ziemi.

Statystycznie dolarowego milionera najłatwiej spotkać w Szwajcarii. Jest nim co 10 dorosły mieszkaniec tego kraju. W Norwegii, która jest druga w tym rankingu na 100 dorosłych mieszkańców przypada 7,5 milionera. Kolejne pozycje w tym rankingu zajmują Australia (6,8 proc. dorosłych mieszkańców to milionerzy), Dania (5,7 proc. milionerów), Luksemburg i USA (po 5,5 proc.). W Polsce na 100 dorosłych mieszkańców przypada 0,147 dolarowego milionera. Według autorów raportu jest ich 44 tys. 620.

Bogactwo nie jest dane raz na zawsze. Przekonał się o tym Eike Batista, którego historię opisał ostatnio „Businessweek”. W kwietniu 2012 roku jego majątek oceniano na 34,5 mld dolarów. Był najbogatszym Brazylijczykiem i ósmym pod względem wartości majątku mieszkańcem Ziemi. Dziś jest na skraju bankructwa.

W porównaniu z 2012 rokiem liczba milionerów wzrosła na świecie o 1 mln 814 tys. Najwięcej milionerów – blisko 1,7 mln – w ostatnim roku przybyło w USA. W pierwszej piątce wzrostu liczby milionerów są też Francja (287 tys.), Niemcy (221 tys.), Włochy (127 tys.) i Wielka Brytania (117 tys.). Najwięcej dolarowych milionerów ubyło w Japonii (1,3 mln), Brazylii (12 tys.), Argentynie (5 tys.), Republice Południowej Afryki (5 tys.) i Rosji (4 tys.).

Spory udział w ubiegłorocznej zmianie liczby milionerów mają wahania kursów walut oraz indeksów giełdowych. To dzięki nim rosła liczba europejskich milionerów, a spadała japońskich, argentyńskich, czy z RPA.

Jak zauważają autorzy raportu, z 100 osób umieszczonych w 2001 roku na prestiżowej liście najbogatszych tygodnika „Forbes” jedynie 66 było na liście z 2005 roku i tylko 43 na liście z końca minionej dekady. Aktualnie w pierwszej setce jest jedynie 37 miliarderów z listy „Forbes” z 2001 roku. Jedni wypadli z listy, bo zostali z niej wypchnięci przez bogatszych, inni bo ich majątek – jak Eike Batista – się skurczył.

Piramida bogactwa

Na świecie 89 proc. dolarowych milionerów ma majątek o wartości do 5 mln dolarów. Kolejne 6,9 proc. ma majątek wart od 5 mln dolarów do 10 mln dolarów. Na przedostatnim stopniu piramidy bogactwa jest blisko 1,1 mln osób z majątkiem wycenionym na od 10 mln dolarów do 50 mln dolarów. Szczyt piramidy to ultrabogacze (majątek każdego wart jest ponad 50 mln dolarów). Stanowią 0,3 proc. ogółu milionerów i 0,002 proc. dorosłych mieszkańców Ziemi. 33,9 tys. ultrabogaczy ma majątek wart co najmniej 100 mln dolarów, a 3,1 tys. o wartości powyżej 500 mln dolarów.

Najwięcej ultrabogaczy mieszka w USA (46 tys. 650). W pierwszej piątce w tym rankingu są jeszcze Chiny (5 tys. 830), Niemcy (4 tys. 500), Szwajcaria (3 tys. 460) i Wielka Brytania (3 tys. 190). Rosja jest na tej liście 11, tuż przed Indiami i Brazylią. W Polsce jest 206 ultrabogaczy, o sześciu mniej niż w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W raporcie wyliczono, że na świecie jest 1 tys. 151 miliarderów. Najwięcej – 326 – mieszka w USA. Miliarderami jest 112 Rosjan i 104 Chińczyków. Pierwszą piątkę krajów z największą liczbą miliarderów uzupełniają Indie (50) i Niemcy (46).

W Polsce – według raportu Credit Suisse – jest trzech dolarowych miliarderów. Tylu samo co na Cyprze, w Czechach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Wenezueli.

Autorzy raportu są zdania, że w 2018 roku na świecie będzie 47,6 mln milionerów. W tym 85 tys. w Polsce.

OF

(infografika D.Gąszczyk/CC BY-NC-SA by MillenniumLuxuryCoaches)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Pandemia sprzyja bogaceniu się bogatych

Kategoria: Raporty
Pandemia COVID-19 przyniosła ogólnoświatowy kryzys i spadek globalnego PKB o 3,5 proc., jednak zarówno liczba dolarowych milionerów, jak i wartość ich majątku rosła. Pomogła hossa na rynkach akcji oraz bezprecedensowe rządowe programy wsparcia gospodarki.
Pandemia sprzyja bogaceniu się bogatych

Rosnąca koncentracja majątkowa we Włoszech

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badania wskazują, że Włochy są jednym z państw, w których status społeczno-gospodarczy potomstwa jest w największym stopniu uzależniony od statusu ich rodziców, co wskazuje na niską mobilność międzypokoleniową w poszczególnych generacjach.
Rosnąca koncentracja majątkowa we Włoszech

Nierówności są wyborem politycznym

Kategoria: Trendy gospodarcze
Nierówności są zawsze wyborem politycznym. I wiele można zrobić, aby im przeciwdziałać – mówi Lucas Chancel, ekonomista z Paryża we wprowadzeniu do nowego raportu World Inequality Lab (WID) na temat nierówności.
Nierówności są wyborem politycznym