Autor: Krzysztof Rybiński

b. wiceprezes NBP, ekonomista Ernst and Young

Recesja i pogłębiające się deflacja w przemyśle i budownictwie

Produkcja przemysłowa w marcu była niższa o 3 procent niż w marcu 2012 roku, i niższa niż w marcu 2011 roku.

W recesji często pojawia się deflacja i tak jest tym razem. Mamy pogłębiająca się deflację w przemyśle i budownictwie. To jest groźne, bo spadają ceny na bramie i jednocześnie rosną koszty utrzymania firmy (prąd, woda, śmieci etc.). To może obniżyć marże i zwiększyć skalę zwolnień.

KR

Produckja_marzec
PPI

Tagi


Artykuły powiązane

Stagnacja marż japońskich przedsiębiorstw

Kategoria: Trendy gospodarcze
Podczas gdy marże przedsiębiorstw z USA i innych krajów rozwiniętych wzrastają, to podobne tendencje nie występują w Japonii. Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość marż w Japonii jest wiek przedsiębiorstw, przy czym starsze z nich cieszą się znacznie wyższą pozycją na tamtejszym rynku.
Stagnacja marż japońskich przedsiębiorstw

Niebieskie złoto – najcenniejszy surowiec świata

Kategoria: Analizy
Bywa cenniejsza niż złoto i diamenty, nie można bez niej żyć, jest powodem konfliktów zbrojnych, a coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania inwestorów – woda.
Niebieskie złoto – najcenniejszy surowiec świata

Cenowe napięcie

Kategoria: Analizy
W najbliższych latach prąd będzie znacznie drożał niemal w całej UE, także w Polsce. To właśnie nasz kraj poniesie największe koszty związane z transformacją sektora elektroenergetycznego, wymuszoną przez unijną politykę klimatyczną.
Cenowe napięcie