Autor: Krzysztof Rybiński

b. wiceprezes NBP, ekonomista Ernst and Young

Recesja i pogłębiające się deflacja w przemyśle i budownictwie

Produkcja przemysłowa w marcu była niższa o 3 procent niż w marcu 2012 roku, i niższa niż w marcu 2011 roku.

W recesji często pojawia się deflacja i tak jest tym razem. Mamy pogłębiająca się deflację w przemyśle i budownictwie. To jest groźne, bo spadają ceny na bramie i jednocześnie rosną koszty utrzymania firmy (prąd, woda, śmieci etc.). To może obniżyć marże i zwiększyć skalę zwolnień.

KR

Produckja_marzec
PPI

Tagi