Giganci światowego handlu

Giganci światowego handlu

„Unia Europejska i Stany Zjednoczone w Światowej Organizacji Handlu” Małgorzata Grącik-Zajaczkowski. Szkoła Główna Handlowa, 2010.

Rozwój międzynarodowego handlu zależy w dużym stopniu od działań podejmowanych przez partnerów transatlantyckich – Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dotyczy to zarówno sfery multilateralnej, jak i regionalnej i bilateralnej. Publikacja Małgorzaty Grącik-Zajaczkowski pt. „Unia Europejska i Stany Zjednoczone w Światowej Organizacji Handlu” przedstawia politykę handlową UE i USA na forum Światowej Organizacji Handlu oraz wpływ obu podmiotów na pozostałych uczestników systemu handlowego, w tym na powodzenie wielostronnych negocjacji dotyczących liberalizacji handlu światowego. Autorka pokazuje zasady działania mechanizmu rozwiązywania sporów WTO i głównych sporów prowadzonych między UE i USA. Omawia rolę UE i USA w rundach negocjacyjnych – rundzie urugwajskiej, rundzie milenijnej z Seattle, rundzie z Doha. Okres badawczy przyjęty w książce to lata 1995-2008.

Małgorzata Grącik-Zajaczkowski jest doktorem nauk ekonomicznych, związana z Katedrą Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; zainteresowania naukowe to bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo europejskie, stosunki transatlantyckie UE-USA.

„Unia Europejska i Stany Zjednoczone w Światowej Organizacji Handlu” Małgorzata Grącik-Zajaczkowski. Szkoła Główna Handlowa, 2010.

Tagi


Artykuły powiązane

Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Kategoria: Trendy gospodarcze
Spadek kosztów handlu pobudza wymianę handlową między krajami mającymi wcześniej ograniczone relacje handlowe, gdzie istnieje największy potencjał do wzrostu. Jednak nie widać takich efektów, lub są one wyraźnie słabsze w przypadku państw, które już prowadzą intensywną wymianę handlową.
Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Mechanizm granicznego podatku węglowego UE a WTO

Kategoria: Trendy gospodarcze
Chcąc uniknąć jakichkolwiek negatywnych reakcji, Unia Europejska powinna współpracować z innymi członkami Światowej Organizacji Handlu w celu ustalenia podstawowych zasad stosowania mechanizmów granicznego podatku węglowego.
Mechanizm granicznego podatku węglowego UE a WTO

Silny spadek światowego handlu usługami w 2020 roku

Kategoria: Analizy
Pandemia osłabiła światowy handel usługami, chociaż skala obniżenia obrotów w ramach poszczególnych kategorii usług była bardzo zróżnicowana. Przy załamaniu usług turystycznych kontynuowany był wzrost handlu w zakresie usług informatycznych.
Silny spadek światowego handlu usługami w 2020 roku