Prywatne fundusze też wybierają start-upy

31.08.2016
Nieco ponad 1,6 mld euro zainwestowały w 2015 roku fundusze private equity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. To najwyższa kwota inwestycji od 2009 r. - wynika z dorocznego raportu „Central and Eastern European Private Equity Statistics 2015” opublikowanego przez Invest Europe.
OTWATCIE 1120x880


Kwota ubiegłorocznych inwestycji funduszy PE w regionie jest o 25 proc. wyższa niż w 2014 r. Wzrost inwestycji jest wyraźnie wyższy niż w całej Europie, gdzie wyniósł on 14 proc. Według raportu inwestycje w krajach Europy Środkowej i Wschodniej stanowiły 3,4 proc. łącznych inwestycji funduszy PE w Europie.

Polska miała największy udział w inwestycjach funduszy PE w regionie. Przypadało na nią 54 proc. ogólnej kwoty (887 mln euro zainwestowane w 105 firm). Trzy kolejne kraje to Serbia (14 proc. łącznej kwoty zainwestowanej w regionie), Węgry (10 proc.) i Rumunia (9 proc.). Główną formą inwestycji był wykup spółek. W regionie wydano na ten cel 1,3 mld euro, o 36 proc. więcej niż w 2014 r.

W ubiegłym roku fundusze PE zainwestowały w sumie w 312 firm, przy czym na dwie duże transakcje przypadało aż 37 proc. całej kwoty inwestycji w regionie. Najczęściej fundusze inwestowały w spółki we wczesnym stadium rozwoju (inwestycje zalążkowe lub kolejne rundy finansowania start-upów). W sumie dokonały 222 takich inwestycji na łączną kwotę 84,2 mln euro (w tym 19,6 mln euro w Polsce).

Według danych zawartych w raporcie, ubiegłoroczne wyjścia funduszy z wcześniejszych inwestycji warte były w 2015 r. 1,2 mld euro. To kwota o 30 mln euro mniejsza niż w 2014 roku i trzecia co do wartości w historii. Dezinwestycje w Europie Środkowej i Wschodniej stanowiły 3,1 proc. łącznej wartości takich transakcji w Europie. W 2015 r. fundusze sprzedały w sumie akcje 97 spółek – najwięcej w historii – wobec 74 w 2014 roku.

W przypadku wychodzenia funduszy PE z inwestycji Polska była największym rynkiem. Przypadało na nią 65 proc. łącznej kwoty tych transakcji (800 mln euro) i 46 proc. łącznej liczby transakcji (44).

W 2015 r. na inwestycje w regionie Europy Środkowej i Wschodniej fundusze PE pozyskały od inwestorów niespełna 418 mln euro. To kwota o 1,15 mld euro mniejsza niż w 2014 roku i wyraźnie niższa niż wynosząca 726 mln euro średnia z ostatnich siedmiu lat, a więc z okresu po wybuchu kryzysu finansowego. W Europie fundusze PE odnotowały 2 proc. wzrost kwot pozyskanych od inwestorów.

>>Raport Central and Eastern European Private Equity Statistics 2015


Tagi


Artykuły powiązane