Autor: Łukasz Czernicki

Ekonomista, doktorant Uniwersytetu w Poczdamie.

Chorwacja ma najniższy w regionie udział inwestorów zagranicznych w długu publicznym

W państwach tzw. nowej Unii, pozostających poza strefą euro, udział inwestorów zagranicznych w długu publicznym w Polsce jest najwyższy. To stanowi pewne ryzyko dla stabilności finansowej.

Udział inwestorów zagranicznych w długu Skarbu Państwa w grudniu 2016 roku wyniósł 53,4 proc. Pod koniec trzeciego kwartału wśród krajów byłego bloku komunistycznego należących obecnie do Unii Europejskiej, ale poza strefą euro, najmniejsza część długu publicznego znajdowała się w rękach nierezydentów w Chorwacji – nieco ponad 38 proc. oraz w Czechach – 42,4 proc. Największa – w przypadku Polski i Rumunii – odpowiednio 54,3 proc. oraz 53,6 proc. W środku stawki plasowały się Bułgaria i Węgry.

Wysoki udział nierezydentów w długu publicznym stanowi pewne ryzyko dla stabilności finansowej danej gospodarki. Wyprzedaż państwowych papierów dłużnych przez inwestorów zagranicznych na większą skalę i wycofanie kapitału za granicę mogłoby sprawić, że zadziałałby samonapędzający się mechanizm w postaci spadającego gwałtownie kursu lokalnej waluty i rosnących dynamicznie rentowności obligacji państwowych.


Tagi


Artykuły powiązane

Brexit zniechęcił zagranicznych studentów do brytyjskich uczelni

Kategoria: VoxEU
Brexit w znacznym stopniu zmniejszył zdolność brytyjskich uczelni do przyciągania zagranicznych talentów. Zdecydowanie spadła liczba podań o przyjęcie na studia od obywateli z krajów UE, ale również z całego świata.
Brexit zniechęcił zagranicznych studentów do brytyjskich uczelni

Osoby towarzyskie częściej pracują w sektorze publicznym

Kategoria: Trendy gospodarcze

Osoby towarzyskie częściej pracują w sektorze publicznym, niż prywatnym; roboty w domach opieki w Japonii nie zmniejszyły liczby miejsc pracy; a przeciętne elektryczne auto w Kalifornii przejeżdża rocznie tylko 8529 km. To tylko niektóre z wniosków z najnowszych prac naukowych.

Osoby towarzyskie częściej pracują w sektorze publicznym

„Inwestniania” Ukrainie nie bardzo pomogła

Kategoria: Analizy
Ukraiński rząd cieszy się z rekordowo wysokiego poziomu inwestycji zagranicznych nad Dnieprem. W tym samym czasie w banku centralnym raportują o potężnym odpływie zagranicznego kapitału, a eksperci zwracają uwagę na niekorzystne tendencje.
„Inwestniania” Ukrainie nie bardzo pomogła