Autor: Łukasz Czernicki

Ekonomista, doktorant Uniwersytetu w Poczdamie.

Chorwacja ma najniższy w regionie udział inwestorów zagranicznych w długu publicznym

W państwach tzw. nowej Unii, pozostających poza strefą euro, udział inwestorów zagranicznych w długu publicznym w Polsce jest najwyższy. To stanowi pewne ryzyko dla stabilności finansowej.

Udział inwestorów zagranicznych w długu Skarbu Państwa w grudniu 2016 roku wyniósł 53,4 proc. Pod koniec trzeciego kwartału wśród krajów byłego bloku komunistycznego należących obecnie do Unii Europejskiej, ale poza strefą euro, najmniejsza część długu publicznego znajdowała się w rękach nierezydentów w Chorwacji – nieco ponad 38 proc. oraz w Czechach – 42,4 proc. Największa – w przypadku Polski i Rumunii – odpowiednio 54,3 proc. oraz 53,6 proc. W środku stawki plasowały się Bułgaria i Węgry.

Wysoki udział nierezydentów w długu publicznym stanowi pewne ryzyko dla stabilności finansowej danej gospodarki. Wyprzedaż państwowych papierów dłużnych przez inwestorów zagranicznych na większą skalę i wycofanie kapitału za granicę mogłoby sprawić, że zadziałałby samonapędzający się mechanizm w postaci spadającego gwałtownie kursu lokalnej waluty i rosnących dynamicznie rentowności obligacji państwowych.


Tagi