Autor: Tomasz Świderek

Dziennikarz specjalizujący się w tematach szeroko rozumianej branży telekomunikacyjnej i nowych technologii.

Niemal 15 bln dolarów brakuje na inwestycje w infrastrukturę na świecie

94 bln dolarów należałoby zainwestować na świecie w infrastrukturę do 2040 roku, by nadążyć za zmianami gospodarczymi i demograficznymi oraz zlikwidować luki w infrastrukturze ‒ twierdzą autorzy raportu „Global Infrastructure Outlook”. Na razie brakuje aż 16 proc. tej sumy.
Niemal 15 bln dolarów brakuje na inwestycje w infrastrukturę na świecie

Raport „Global Infrastructure Outlook”, w którym oszacowano infrastrukturalne potrzeby inwestycyjne w 50 krajach i siedmiu sektorach, to ‒ według jego autorów z Oxford Economics i Global Infrastructure Hub ‒ pierwszy tego typu dokument, w którym aż tak szczegółowo szacowano długoterminowe potrzeby inwestycyjne oraz to, czy jest szansa je zrealizować.

Z zawartych w raporcie wyliczeń wynika, że aby do 2040 roku zostały zrealizowane wszystkie niezbędne inwestycje infrastrukturalne, średnie roczne nakłady inwestycyjne powinny wzrosnąć z 3 proc. światowego PKB do 3,5 proc. Bez tego przyspieszenia powstanie warta ok. 14,9 bln dolarów dziura inwestycyjna między zrealizowanymi a niezbędnymi inwestycjami.

Największe niezrealizowane potrzeby inwestycyjne spodziewane są w USA. Wyniosą 3,8 bln dolarów i będą dwa razy wyższe niż w Chinach. Należy zauważyć, że o ile według prognoz autorów raportu w Chinach udział inwestycyjnej luki w niezbędnych nakładach inwestycyjnych wyniesie ok. 6,8 proc., o tyle w USA będzie to aż 30,8 proc. Trzecia w zestawieniu Brazylia ma inwestycyjną dziurę prognozowaną na poziomie 1,2 bln dolarów, co odpowiada 43,8 proc. niezbędnych nakładów inwestycyjnych.

Autorzy „Global Infrastructure Outlook” są zdania, że największa luka ‒ warta w skali globalnej 8 bln dolarów, w tym w USA 3,4 bln dolarów ‒ wystąpi w inwestycjach drogowych. Niezbędna ich wartość jest prognozowana łącznie na 34 bln dolarów. Drugie miejsce zajmie inwestycyjna dziura w nakładach na energetykę. Wyniesie ona 2,9 bln dolarów przy niezbędnych nakładach prognozowanych na 28 bln dolarów.

Z pozostałych sektorów warto zwrócić uwagę na telekomunikację, gdzie niezbędne światowe nakłady na inwestycje infrastrukturalne szacowane są do 2040 roku na 8,9 bln dolarów, a luka na 1 bln dol.

W Polsce w bazowym scenariuszu, który zakłada w okresie objętym prognozami średni wzrost PKB o 2,2 proc. rocznie, niezbędne nakłady inwestycyjne szacowane są w raporcie na 642 mld dolarów, a luka na 91 mld dolarów. Aż 32 mld dolarów luki przypadać miałoby na inwestycje w infrastrukturę kolejową, których niezbędny poziom w latach 2016-2040 oszacowano na 54 mld dolarów.

Druga co do wartości inwestycyjna dziura ma wystąpić w energetyce i wyniesie 30 mld dolarów przy niezbędnych inwestycjach na poziomie 213 mld dolarów. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajmuje telekomunikacja z luką na poziomie 17 mld dolarów i inwestycjami na poziomie 118 mld dolarów.

Co ciekawe, w przypadku inwestycji drogowych prognozowana luka jest stosunkowo niewielka. Ma mieć wartość 824 mln dolarów, przy nakładach szacowanych na 142 mld dolarów.

W ujęciu procentowym w Polsce największa luka oczekiwana jest w inwestycjach w portach morskich (niemal 76 proc.), portach lotniczych (65 proc.) i na kolei (59 proc.). W przypadku inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną obecne tempo nakładów pozwoli ‒ według autorów raportu ‒ na pełną realizację niezbędnych inwestycji.

Trudno jest odnieść prognozy z raportu do przewidywanych przez polski rząd inwestycji w infrastrukturę. Żaden rządowy dokument nie uwzględnia tak dalekiej perspektywy. Z Programu Budowy Dróg Krajowych wynika, że w latach 2016-2025 wydatki na drogi przewidywane są na poziomie 176 mld zł. Krajowy Program Kolejowy zakłada zaś, że w latach 2016-2023 inwestycje w infrastrukturę kolejową wyniosą ok. 63 mld zł. Z kolei wicepremier Mateusz Morawiecki w połowie lipca zapowiedział, że w ciągu dziesięciu lat Polska na inwestycje infrastrukturalne, takie jak przywrócenie żeglowności rzek, drogi i autostrady, kolej, Centralny Port Komunikacyjny i energetyka, wyda 100 mld dolarów.

>>cały raport Global Infrastructure Outlook

 


Tagi


Artykuły powiązane

Infrastructure as an asset class

Kategoria: Business
The process of financing infrastructural needs of the developing world will require enormous financial outlays, including the participation of private funds.
Infrastructure as an asset class

Rekordowe inwestycje VC wypaczają mechanizmy rynkowe

Kategoria: Analizy
Inwestycje wysokiego ryzyka w start-upy technologiczne rosną nieprzerwanie od sześciu lat. Z jednej strony to wsparcie rozwoju wielu innowacyjnych obszarów, z drugiej często sztuczne pompowanie wartości firm, które w tradycyjnych warunkach rynkowych mogłyby nie przetrwać.
Rekordowe inwestycje VC wypaczają mechanizmy rynkowe

Infrastruktura jako klasa aktywów

Kategoria: Analizy
Sfinansowanie potrzeb infrastrukturalnych rozwijającego się świata wymaga ogromnych nakładów finansowych, w tym zaangażowania funduszy prywatnych. Ma w tym pomóc stworzenie z infrastruktury nowej klasy aktywów. W tym kierunku idą działania instytucji międzynarodowych, zwłaszcza G20 i OECD, a także AIIB.
Infrastruktura jako klasa aktywów