GUS: Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w X: +30,5 proc. rdr

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w październiku 2022 r. w ujęciu rdr wzrosły o 30,5 proc., po wzroście o 43,8 proc. rdr miesiąc wcześniej – podał GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym w październiku spadły o 10,2 proc., po wzroście o 19,5 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

pat/ gor/