GUS: Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w X: +30,5 proc. rdr

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w październiku 2022 r. w ujęciu rdr wzrosły o 30,5 proc., po wzroście o 43,8 proc. rdr miesiąc wcześniej – podał GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym w październiku spadły o 10,2 proc., po wzroście o 19,5 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

pat/ gor/


Artykuły powiązane

Polski eksport do Chin – nie w pełni wykorzystany potencjał

Kategoria: Analizy
Polska wymiana handlowa z Chinami ulega intensyfikacji, choć pozostaje silnie niezbilansowana. Z punktu widzenia Polski Chiny są drugim pod względem wielkości kierunkiem importu towarów, lecz dopiero 19. największym kierunkiem eksportu towarów.
Polski eksport do Chin – nie w pełni wykorzystany potencjał

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii