• Obserwator Finansowy

Ceny w UE: U rzeźnika najtaniej w Polsce

26.08.2017
Mięso najtaniej wśród krajów Unii Europejskiej można kupić w Polsce – wynika z obliczeń Eurostatu. Punktem odniesienia jest średnia w UE, a obliczenia uwzględniają różnice w parytecie siły nabywczej (PPP). Najdroższa pod tym względem jest Dania. Statystyka wskazuje na wzrost różnic pomiędzy krajami.

Mięsny półmisek był w Polsce w 2016 r. tańszy (licząc w PPP, w cenach bieżących różnice nie byłyby aż tak duże) o 46,6 proc. niż średnia w 28 krajach UE. Troszkę droższe jest ono w Bułgarii (44 proc. poniżej średniej UE) i na Litwie (o 34,9 proc.). U pozostałych naszych sąsiadów kupno mięsa jest już większym wydatkiem z portfela przeciętnego mieszkańca tego kraju. W Słowacji cena mięsa wynosi 71,1 proc. średniej unijnej, w Czechach – 76,6 proc. średniej, a w Niemczech – 20,2 proc. powyżej średniej.

Nie ma niestety uśrednionych danych dla pozostałych naszych sąsiadów – Ukrainy, Białorusi i Rosji – ale generalnie we wschodniej części Europy mięso jest relatywnie tańsze niż dla mieszkańca jej zachodniej części. Dotyczy to zwłaszcza krajów pozaunijnych. Przykładowo w Albanii mięso jest tańsze niż średnio w UE (pamiętając, że chodzi o parytet siły nabywczej) o 46,6 proc., a w Serbii o 39,1 proc.

Najdrożej kupno mięsa wśród krajów unijnych kosztuje w Danii – 39,2 proc. powyżej średniej. Niewiele tańsza jest pod tym względem Austria (37,2 proc. powyżej średniej) oraz Szwecja (34,5 proc. ponad średnią). Jeszcze większym luksusem jest mięso w kilku skądinąd bogatych, ale drogich pod względem kosztów życia, pozaunijnych krajach europejskich. W Norwegii cena mięsa (z uwzględnieniem PPP) przewyższa średnią unijną o 57,8 proc., w Islandii – o 58,3 proc., a w Szwajcarii aż o 157 proc.

Statystyka dotycząca cen mięsa w Europie w 2016 r. nie odbiega znacząco od relacji z roku poprzedniego, ale z perspektywy kilku lat widać zachodzące zmiany cenowe. Na mięso wydaje się relatywnie więcej niż w 2010 r. w Danii, Francji, w Czechach, Szwecji, a nade wszystko w Szwajcarii. Z kolei w Niemczech i Wielkiej Brytanii wydatki te w ostatnich 6 latach relatywnie malały. W Polsce też one zresztą spadają. Jeszcze w 2010 r. cena mięsa w naszym kraju wynosiła średnio (wedle PPP) 59,4 proc. średniej unijnej, a w roku ubiegłym – 53,4 proc.


Tagi


Artykuły powiązane