• OF

Gospodarka Ukrainy najważniejsza dla Niemiec i Polski

22.07.2017
Ukraina jest dopiero 24. co do wielkości adresatem eksportu z Unii Europejskiej i jeszcze dalszym pod względem źródła importu, ale ostatni rok przyniósł poprawę wzajemnych handlowych relacji. UE ma dodatni bilans handlowy z Ukrainą, a największe nadwyżki mają gospodarki Niemiec i Polski.

Największe obroty w handlu krajów Unii Europejskiej i Ukrainy notowane były w roku 2008, a później w latach 2008-2009, kiedy łączna wartość wymiany sięgała blisko 40 mld euro. Były to zarazem lata największego deficytu handlowego z punktu widzenia Ukrainy. Najniższy deficyt miała Ukraina w handlu z UE w roku 2015, kiedy wyniósł on tylko 1,2 mld euro.

W ubiegłym roku ponownie zaczęła się odradzać wymiana handlowa Unii z Ukrainą. Eksport Ukrainy, w którym 49-procentowy udział mają dobra przetworzone, a 48-procentowy surowce, wzrósł z 12,8 do 13,1 mld euro. Eksport z Unii, w którym aż 81 proc. stanowią dobra przetworzone, wzrósł w 2016 r. z 14,0 do 16,5 mld euro.

Z opublikowanej przez Eurostat w połowie lipca z okazji 19. szczytu Ukraina-UE informacji wynika, że najwyższe nadwyżki handlowe z Ukrainą ma gospodarka Niemiec (2,2 mld euro) oraz Polski (1,6 mld euro). Niemcy mają 22-procentowy udział w eksporcie z Unii do Ukrainy, a udział Polski wynosi 21 proc. Do Polski trafia około 14 proc. ukraińskiego eksportu do Unii (1,8 mld euro w 2016 r.). Największy deficyt w obrotach handlowych z Ukrainą mają Włochy (0,9 mld euro) oraz Hiszpania (0,8 mld euro).


Tagi


Artykuły powiązane