• Anna Fedec

Kraje BRIC boją się wzrostu stóp procentowych

20.05.2010
Chociaż państwa znane jako BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) zainicjowały już zacieśnianie polityki monetarnej, są one dalej niechętnie podnoszeniu kosztu pieniądza. Istotnie, seria podwyżek stóp procentowych może zahamować konsumpcję i przyczynić się do napływu kapitału spekulacyjnego. To z kolei może doprowadzić do aprecjacji waluty, zaszkodzić eksporterom i ostatecznie zahamować wzrost gospodarczy.
Inflacja w Chinach rośnie, a stopy procentowe jeszcze nie

Inflacja w Chinach rośnie, a stopy procentowe jeszcze nie

Inflacja w Chinach rośnie, a stopy procentowe jeszcze nie

Chociaż państwa znane jako BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) zainicjowały już zacieśnienie polityki monetarnej, są one dalej niechętne podnoszeniu kosztu pieniądza. Istotnie, seria podwyżek stóp procentowych może zahamować konsumpcję i przyczynić się do napływu kapitału spekulacyjnego. To z kolei może doprowadzić do aprecjacji waluty, zaszkodzić eksporterom i ostatecznie zahamować wzrost gospodarczy.

Kraje BRIC, z wyjątkiem Rosji, wyszły ze światowego kryzysu gospodarczego obronną ręką. Z jednej strony, ogromne programy stymulacyjne i redukcja stóp procentowych przyczyniły się do wzrostu konsumpcji i produkcji przemysłowej. Jednakże z drugiej strony- wzbudziły one oczekiwania inflacyjne, co może doprowadzić do przegrzania się tych gospodarek i zniweczenia wzrostu PKB w długim okresie. Chociaż państwa te zainicjowały już zacieśnianie polityki monetarnej, są one dalej niechętnie podnoszeniu kosztu pieniądza. Spowodowane jest to obawą, że seria podwyżek stóp procentowych może zahamować konsumpcję i przyczynić się do napływu kapitału spekulacyjnego. To z kolei może doprowadzić do aprecjacji waluty, zaszkodzić eksporterom i ostatecznie zahamować wzrost gospodarczy.

Ludowy Bank Chin

Chiny

Po bezprecedensowym 8,5-proc. wzroście PKB w 2009 r., stymulowanym przez luźną politykę monetarną i ogromny impuls fiskalny, chińska gospodarka nie tylko znajduje się poza okresem rekonwalescencji, ale może być coraz bliżej przegrzania. W pierwszym kwartale 2010 r., pomimo stopniowego wycofywania bodźców stymulacyjnych, trzecia co do wielkości gospodarka światowa powiększyła się o 12,2 proc. w ujęciu rocznym. Na dodatek łatwy dostęp do kredytów spowodował, iż tempo wzrost popytu przekracza tempo wzrostu podaży, co może doprowadzić do zwyżki cen. Na przykład, po 2,8-proc. wzroście poziomu cen w kwietniu, Państwowa Agencja Planowania przewiduje, że inflacja osiągnie 3 proc. w maju i czerwcu. Jednakże rząd chiński nadal skupia całą swoją uwagę na spowalnianiu rynku nieruchomości, zamiast na zaostrzaniu polityki pieniężnej. I pomimo tego, iż trzeci raz z rzędu rząd nakazał bankom podwyższenie stopy rezerw obowiązkowych, od stycznia 2009 r. stopa procentowa pozostaje na poziomie 5,31 proc. Wielu ekonomistów przewiduje, iż w ciągu najbliższych kilku miesięcy wzrost oczekiwań inflacyjnych spowoduje wzrost kosztu pieniądza. Jednakże nie możemy zapominać, że Ludowy Bank Chin jest niechętny do podwyższania stóp procentowych, gdyż może to wywołać wyprzedaż akcji i stać się podstawą niepokojów społecznych.

Bank Centralny Indii

Indie

Pomimo globalnego kryzysu i słabszego niż zwykle monsunu, w roku podatkowym 2008/09 Indie zanotowały 6,7-proc. wzrost gospodarczy. Prognozy na ten rok są zdecydowanie lepsze. Przewiduje się, że rosnący popyt krajowy, rozwój sektora rolniczego i korzystny monsun zwiększą roczną produkcję dóbr i usług co najmniej o 8,5 proc. Na dodatek, coraz bardziej staje się widoczne, iż tempo wzrostu popytu przekracza tempo wzrostu podaży, co niesie za sobą niebezpieczeństwo inflacji. Nic więc dziwnego, iż do tej pory stopy procentowe zostały podwyższone dwukrotnie, do 3,75 proc. Ponadto oczekuje się, że do końca czerwca koszt pieniądza może wzrosnąć o 100 punktów bazowych. Bank Centralny Indii powinien być bardziej ostrożny w przeprowadzaniu zmian w polityce pieniężnej. Dokręcając zbyt dużo lub zbyt wcześnie, może zmniejszyć dostępność kredytów i zahamować wzrost konsumpcji. To z kolei może spowodować spadek wzrostu PKB i przeszkodzić w utrzymaniu deficytu budżetowego na zrównoważonym poziomie.

Bank Centralny Brazylii

Brazylia

Pomimo światowego kryzysu gospodarczego w 2009 r., gospodarka Brazylii skurczyła się tylko o 0,2 proc. W tym roku wznowienie popytu na brazylijski eksport, kredytowa ekspansja i rządowe programy stymulacyjne mogą spowodować, iż największa gospodarka Ameryki Łacińskiej osiągnie ponad 6-proc. wzrost PKB. Z drugiej strony jednak szybkie tempo ekspansji może również doprowadzić do przegrzania się gospodarki i znacznego wzrostu cen. Na przykład, w marcu produkcja przemysłowa zwiększyła się prawie o 20 proc., najwięcej w historii publikacji tych danych. Na dodatek w kwietniu inflacja wzrosła do 5,3 proc., czwarty miesiąc z rzędu powyżej 4,5-proc. celu banku centralnego. Jednakże dopiero pod koniec kwietnia referencyjna stopa procentowa (SELIC) została podwyższona o 75 punktów bazowych, do 9,5 proc., pierwszy wzrost od października 2008. Patrząc dalej, pomimo tego, iż w najbliższych miesiącach ekonomiści oczekują więcej podwyżek kosztu pieniądza, może być za późno, aby uratować gospodarkę brazylijską przed twardym lądowaniem.

Bank Centralny Federacji Rosyjskiej

Rosja

Duża zależność od cen ropy spowodowała, iż w ubiegłym roku, w przeciwieństwie do innych krajów BRIC, Rosja przeszła najpoważniejszą recesję od 15 lat i jej gospodarka skurczyła się o prawie 8 proc. Jednakże wskutek niedawnego skoku cen energii, różnych programów stymulacyjnych i niskich stóp procentowych w pierwszym kwartale 2010 roku PKB Federacji wzrósł o 2,9 proc. Rzeczywiście, od kwietnia 2009 r., Bank Centralny Rosji obniżył stopę refinansową o 500 punktów bazowych, do poziomu 8 proc. Miało to na celu, obok zwiększenia dostępności kredytów, również powstrzymanie napływu kapitału spekulacyjnego i aprecjacji rubla, zmniejszającej marże eksporterów surowców. Patrząc dalej, ekspansywna polityka monetarna powinna być wkrótce zaprzestana. Pomimo tego, że inflacja jest ciągłe niska, ciężkie wydatki publiczne i wzrost płac mogą zwiększyć ceny w najbliższych miesiącach i zmusić rząd do podniesienia kosztu pieniądza.

Chiny
Chiny
Indie
Indie
Brazylia
Brazylia
Rosja
Rosja

Tagi


Artykuły powiązane