Autor: Marek Pielach

Dziennikarz Obserwatora Finansowego, specjalizuje się w makroekonomii i finansach publicznych

Pomoc rozwojowa w jednym okienku

W Polsce zwykle brakuje pieniędzy, nam brakuje projektów do pieniędzy, które już są – mówił wicepremier Mateusz Morawiecki o programie Start In Poland. Zachęceniu do skorzystania z instrumentów oferowanych przez cały Polski Fundusz Rozwoju ma służyć nowa strona internetowa i infolinia.
Pomoc rozwojowa w jednym okienku

Paweł Borys, prezes PFR, podczas prezentacji strategii PFR

Dotychczas sześć instytucji rozwojowych, nadzorowanych przez pięć ministerstw prowadziło 120 portali internetowych i oferowało 112 produktów i usług. Od dziś Grupa PFR oferuje 67 produktów pogrupowanych w 12 pakietów. Informacje o wszystkich dostępne są na stronie www.pfr.pl.

Na 12 pakietów składają się: Finanse na start (np. fundusze venture capital), Finanse na wzrost (np. gwarancje de minimis), Rozwój innowacji (np. programy akceleracyjne), Ekspansja zagraniczna (np. doradztwo dla eksporterów), Rozwój kapitału ludzkiego (np. Akademia Innowacji), Płynność finansowa (np. ubezpieczenia i gwarancje w handlu krajowym), Finansowanie restrukturyzacji, Duże inwestycje (np. finansowanie dłużne/kapitałowe dużych inwestycji o długim horyzoncie zwrotu), Finansowanie infrastruktury (np. kapitałowe i PPP), Finansowanie mieszkalnictwa (np. fundusz w ramach Mieszkanie+), Wyrównywanie szans (np. fundusz pożyczek i kredytów studenckich) oraz Obsługa inwestora.

Pierwszym etapem jest jednak określenie kto jest zainteresowany pomocą – nowa innowacyjna firma, małe lub średnie przedsiębiorstwo, duża firma, samorządy i sektor publiczny, firma zagraniczna czy klient indywidualny.

Te pola działalności to wynik zintegrowania w grupie PFR dotychczas działających samodzielnie instytucji rozwojowych – BGK, KUKE, ARP, PARP i innych.

Polski Fundusz Rozwoju – na każdy temat

Z prezentacji prezesa PFR Pawła Borysa wynika, że łącznie cała grupa przeznaczy nawet 60 mld zł na eksport, 6 mld zł na inwestycje mieszkaniowe (głównie Mieszkanie+), 5 mld zł na inwestycje infrastrukturalne oraz 2,8 mld zł na innowacje (to budżet Start In Poland).

60 mld złotych zarezerwowanych na eksport ma pójść głównie na instrumenty jego finansowania takie jak: gwarancje, ubezpieczenia i kredyty eksportowe oraz na inwestycje Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, mówił o zreformowaniu na razie biura handlowego w Szanghaju, otwarciu nowego w Singapurze, Sajgonie, Nairobi, San Francisco a wkrótce w Teheranie. Docelowo biur ma być 60, a przybywać ma ich w tempie 15-20 rocznie. W kolejce czeka też podobno 190 inwestycji zagranicznych o wartości 4,2 mld euro.

Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości, przytoczył tylko dwie liczby. Do programu Mieszkanie + zgłosiło się 56 gmin z potencjałem na 15 tys. mieszkań.

– Największy polski deweloper rocznie produkuje około 5 tys. mieszkań. W niecałe cztery miesiące osiągnęliśmy więc pipeline projektów inwestycyjnych trzykrotnie większy, a to dopiero początek – deklarował Mirosław Barszcz.

O inwestycjach infrastrukturalnych mówił Marcin Piasecki, prezes PFR Inwestycje. Podkreślił, że na infrastrukturę może być przeznaczonych 4,5 mld zł w projektach od 50 do 900 mln zł.

Pierwszy to budowa lokomotyw z firmą Pesa. PFR wyda na to 50 mln zł, Pesa 50 mln zł, a dzięki finansowaniu dłużnemu budżet wynosi 200 mln zł. Sfinalizowano też pracę nad finansowaniem budowy obwodnicy Krakowa tzw. Trasy Łagiewnickiej. Budżet tego projektu to 800 mln zł, z czego PFR wyłoży 200 mln zł, 200 mln zł BGK, a 400 mln pozyskane będzie z tzw. planu Junckera. W informacji prasowej PFR wspomina też o udziale w rozbudowie infrastruktury Portu Północnego w Gdańsku oraz rewitalizacji zabytkowej dzielnicy Radomia.

Najmniejsze kwoty wiążą się z programem, który podkreślano w prezentacji najmocniej – Start in Poland to ponad 2,8 mld zł na 1500 projektów. Zakończono już nabór na pierwszy konkurs – Scale UP, w ramach którego młode firmy otrzymają do 250 tys. zł pomocy finansowej.

– PFR jest w centrum największego w tym roku w Europie funduszu venture capital. Mamy w nim prawie 3 mld złotych, tylko teraz zastanawiamy się jak pozyskać wystarczająca liczbę projektów. Rzadko taki problem bywa w Polsce: zwykle brakuje pieniędzy, nam brakuje projektów do pieniędzy, które są – mówił wicepremier i minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki o Start in Poland.

Brak projektów nie powinien jednak dotknąć grupy PFR jako całości. Przejęcie wraz z PZU udziałów w Pekao jest tego najlepszym przykładem. O planach tej transakcji nie mówiono bowiem gdy PFR powoływano.

„Mimo krótkiego, 7-miesiecznego okresu działalności PFR w obecnym kształcie, udało się z sukcesem zrealizować kilka dużych transakcji oraz istotnych projektów inwestycyjnych. W ubiegłym tygodniu PFR poinformował o nabyciu wspólnie z PZU akcji Pekao za łączną kwotę 10,6 mld złotych i tym samym wsparciu budowy silnej grupy finansowej, kontrolowanej przez polski kapitał” – czytamy w informacji prasowej PFR.

Paweł Borys, prezes PFR, podczas prezentacji strategii PFR

Otwarta licencja


Tagi