W pogoni za liderami handlu elektronicznego

Dostęp do Internetu, bezpieczeństwo w sieci, konta do płatności i niezawodność usług pocztowych – to podstawowe warunki rozwoju handlu internetowego. W Polsce handel on-line rozwija się w tempie powyżej 20 proc. rocznie, ale pod względem warunków dla e-commerce jesteśmy daleko za liderami.

Wchodząca w skład ONZ Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) sporządza raz do roku ranking krajów pod względem tworzenia przez nie warunków dla rozwoju handlu elektronicznego (e-commerce). W najnowszym, opublikowanym na początku grudnia 2019 r., zestawieniu Polska ulokowała się w tej dziedzinie na 31. miejscu w świecie, poprawiając swoją pozycję w stosunku do 2018 r. o 4 lokaty.

Ranking UNCTAD ma charakter punktowy (od 0 do 100 proc.) i zbudowany jest na podstawie informacji zbieranych po części samodzielnie przez ekspertów tej organizacji, ale przede wszystkim wykorzystywane są dane gromadzone przez uznane instytucje, takie jak: Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU), OECD, Międzynarodowa Organizacja Handlu (WTO), Światowy Związek Pocztowy (UPU) oraz Eurostat. Brane są pod uwagę informacje m.in. o dostępie mieszkańców krajów do Internetu szerokopasmowego, o liczbie kont bankowych lub pośredniczących firm zajmujących się płatnościami elektronicznymi, o standardach bezpieczeństwa klientów przy zakupach w sieci oraz o niezawodności usług pocztowych.

Kraje europejskie w pierwszej dziesiątce

Światowym liderem w tworzeniu dobrych warunków dla rozwoju handlu internetowego jest – według najnowszego zestawienia UNCTAD – Holandia, która jedynie nieznacznie wyprzedza Szwajcarię i Singapur. Te dwa ostatnie kraje zamieniły się swoimi miejscami od poprzedniego rankingu z 2018 r. W pierwszej 10-ce państw tworzących najlepsze warunki dla rozwoju handlu elektronicznego przeważają kraje europejskie. Z krajów pozaeuropejskich poza Singapurem na czołowych miejscach – na pozycji 10. – mieści się jeszcze tylko Australia.

Przodująca pozycja Holandii w rozwoju handlu on-line wynika przede wszystkim z powszechności dostępu do Internetu i korzystania z tej możliwości dokonywania zakupów, a także z bezpieczeństwa tamtejszych rozwiązań przy dostępie do sieci. Różnice pomiędzy krajami pierwszej dziesiątki w rankingu nie są jednak wielkie. Dość podobne warunki stwarzają też inne kraje północnej Europy, zwłaszcza państwa skandynawskie. O pierwszeństwie decydować może w tej sytuacji niezawodność usług pocztowych. Pod tym względem bezkonkurencyjna jest Irlandia, ale tam z kolei mniej prywatnych osób deklaruje swoją aktywność w zakupach on-line. Pogorszenie się jakości usług pocztowych zadecydowało o znacznym spadku w rankingu w ostatnim roku pozycji Islandii.

Polska 31. w rankingu

Polska – jak wynika z zestawienia UNCTAD – najlepiej wypada pod względem liczby osób posiadających konta do płatności przez Internet, nieco gorzej jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w sieci i o niezawodność usług pocztowych. Dość wciąż odległe miejsce w całym rankingu (31. pozycja) to konsekwencja relatywnie niższego udziału osób prywatnych dokonujących zakupów on-line niż np. w Czechach, Słowacji czy na Litwie, a nawet w Rosji. Zestawienie UNCTAD zamykają kraje afrykańskie (Niger, Czad i Burundi).

Według źródeł na bieżąco śledzących rozwój handlu on-line (za Business Insider oraz Property News.pl) w 2018 r. liczba klientów w sieci na całym świecie wyniosła blisko 1,8 mld, a w 2019 r. spodziewane jest, że przekroczy 1,9 mld. Z tej drogi zakupów korzysta już prawie jedna czwarta ludności świata. Przewiduje się, że w 2019 r. całkowita wartość sprzedaży detalicznej on-line przekroczy poziom 3 bln dol. Prognozowany udział handlu elektronicznego w całkowitym handlu detalicznym wyniesie 13,7 proc., podczas gdy jeszcze dwa lata temu nieznacznie przekraczał 10 proc.

W Polsce wartość rynku e-commerce jest jeszcze skromna. W 2018 r. przekroczyła ona poziom 51 mld zł. To o 21 proc. więcej niż w 2017 r. Udział handlu elektronicznego w całości handlu detalicznego, obliczanego w 2018 r. przez GUS na 862 mld zł, sięga na razie niespełna 6 proc.

>>> UNCTAD o handlu internetowym

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Rynek detaliczny w Polsce: rozwój e-commerce i nowe wyzwania

Kategoria: Analizy
W ślad za zmieniającymi się preferencjami klientów struktura rynku detalicznego w Polsce uległa istotnym zmianom. Nastąpiła jego wyraźna koncentracja. Silnie rozwinął się rynek handlu elektronicznego. Pandemia wpłynie na pogłębienie tych procesów – piszą eksperci NBP.
Rynek detaliczny w Polsce: rozwój e-commerce i nowe wyzwania

Gospodarka globalna bardziej lokalna

Kategoria: Trendy gospodarcze
Aż o 40 procent, na skutek pandemii, mogą zmniejszyć się w 2020 r. bezpośrednie inwestycje w świecie. Przedsiębiorcy muszą najpierw policzyć poniesione przez wirusa straty, ocenić przyszły popyt, a nade wszystko zgromadzić zyski, z których realizowana jest większość inwestycji. Może to potrwać kilka lat.
Gospodarka globalna bardziej lokalna

Rozwój gospodarczy zależy od danych

Kategoria: Trendy gospodarcze
W wielu krajach rozwijających się analiza danych jest droga, i pomimo że same dane są tanie i łatwo dostępne, to ich analiza zależy od infrastruktury i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Czy te kraje są gotowe na nowy rodzaj gospodarki – gospodarki opartej na danych?
Rozwój gospodarczy zależy od danych