Zakaz handlu w niedziele wpłynie na sprzedaż, na konsumpcję mniej

Zakaz handlu w niedziele obowiązujący od marca może wpłynąć na sprzedaż detaliczną, ponieważ znaczny udział w tym wskaźniku mają duże i średnie sklepy, jednak wpływ na konsumpcję będzie mniejszy - oceniają ekonomiści. Dodają, że zakaz może wpłynąć na zwyczaje konsumentów, jednak nie na poziomie makroekonomicznym.
Zakaz handlu w niedziele wpłynie na sprzedaż, na konsumpcję mniej

Niedziela bez kupowania (Sławomir Rzewuski, CC BY-NC)

W najbliższych miesiącach „odczyty sprzedaży detalicznej będą zaburzone przez zakaz handlu w wybrane niedziele. W marcu 2 z 4 niedziel będą wyłączone z handlu. To czynnik, który może obniżyć odczyty sprzedaży detalicznej, w przypadku której udział dużych i średnich sklepów, w tym hipermarketów i centrów handlowych jest znaczny” – napisali ekonomiści Banku Millennium.

„W naszej ocenie jednak wpływ zakazu handlu w niedzielę na ogólną konsumpcję będzie mniejszy, ponieważ część sprzedaży przesunie się na usługi, do internetu lub do małych punktów handlowych, które w statystykach sprzedaży detalicznej nie są ujmowane. Biorąc to pod uwagę, ewentualne pogorszenie odczytów sprzedaży detalicznej w najbliższych miesiącach nie koniecznie będzie musiało wiązać się z pogorszeniem ogólnej konsumpcji prywatnej” – dodali.

Zakupy w dni nieparzyste

Sprzedaż detaliczna w lutym 2018 r. wzrosła o 7,9 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,0 proc. – podał GUS. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost rdr o 7,7 proc. i spadek o 2,9 proc. mdm. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w lutym o 7,7 proc. rdr, po wzroście o 7,7 proc. w styczniu.

„Począwszy od marca w danych obserwować będziemy zaburzenie związane z częściowym zakazem handlu w niedziele. Nie spodziewamy się jednak, aby miało to istotne implikacje na szczeblu makroekonomicznym – analiza rozkładu sezonowego wskazuje, że zakupy podstawowych produktów najczęściej dokonywane są w dni nieparzyste (poniedziałek, środa, piątek)” – napisał Jakub Rybacki, ekonomista ING Banku Śląskiego.

„Zmiana zachowania konsumentów najprawdopodobniej zaburzy dotychczasowy wzorzec występujący między sobotą i niedzielą. Nie spodziewamy się, aby istotnie wzrósł udział sprzedaży w małych sklepach, kosztem zatrudniających 9 i więcej osób (których dotyczą dane zbierane przez GUS)” – dodał.

Cztery razy w kwietniu

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przewiduje stopniowe ograniczanie liczby niedziel, w których handel i wykonywanie pracy w handlu będzie dozwolone. Do końca 2018 r. zakaz nie będzie obowiązywać w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Pierwsza niedziela bez handlu na podstawie nowych przepisów była 11 marca, kolejna 18 marca. W pierwszą niedzielę kwietnia wypada Wielkanoc, więc zakaz handlu obowiązywać będzie w kolejne cztery niedziele (1, 8, 15 i 22 kwietnia).

„Pewnym znakiem zapytania jest to jak na wyniki sprzedaży detalicznej w marcu przełożą się dwie niehandlowe niedziele. Nie jest wykluczone, że zamknięcie sklepów nieco obniży wyniki sprzedaży, ale również nie można wykluczyć, że gospodarstwa domowe robiąc zakupy przed zamknięciem sklepów w niedziele robiły je większe niż zazwyczaj, i tym samym wyniki sprzedaży detalicznej +podniosły+” – napisała Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

 

mj/ ana/

Sondaż: Większość Polaków zadowolona z niedzieli bez handlu

 

Niedziela bez kupowania (Sławomir Rzewuski, CC BY-NC)

Tagi


Artykuły powiązane

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Kategoria: Analizy
Wyniki polskiego handlu zagranicznego w 2019 r. wskazują na znaczną poprawę salda obrotów. Dynamika eksportu obniżyła się relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę skalę spowolnienia handlu światowego. Natomiast wyraźnie osłabła dynamika importu, mimo że Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.
Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Jak koronawirus wpłynie na gospodarkę europejską?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pekiński Global Times i niektóre media zachodnie nazwały koronawirusa „czarnym łabędziem” – zupełnie nieoczekiwanym zjawiskiem, które wyrządzi ogromne szkody gospodarce chińskiej i światowej.
Jak koronawirus wpłynie na gospodarkę europejską?