Niskie inflacja i wzrost; witajcie w małej stabilizacji

Inflacja w kwietniu liczona r/r wyniosła 2,4 proc. i jest poniżej celu inflacyjnego RPP.  Na razie nie widać niekorzystnych tendencji. Będziemy  toczyć się w tempie 2 proc. PKB; żeby gonić kraje starej UE, potrzebujemy wzrostu 5-procentowego. Taką lokomotywą napędzającą gospodarkę  mogłoby być na przykład budownictwo mieszkaniowe. Ale by Polacy kupowali mieszkania, muszą dysponować odpowiednio wysokimi dochodami. Wtedy będą zaciągać kredyty w bankach i je spłacać, ale do tego potrzebna jest polityka wspierająca wzrost dochodów ludności.
Niskie inflacja i wzrost; witajcie w małej stabilizacji

Inflacja wyniosła w kwietniu 2,4 proc. r/r. Najbardziej podrożały paliwa 17 proc. (c) PAP/Grzegorz Michałowski/

Obserwator Finansowy: Kwietniowa inflacja zgodnie z oczekiwaniami była nieco niższa od marcowej. Nadal najbardziej w porównaniu z ubiegłym rokiem drożały paliwa – o 17 proc., i używki – o 7 proc. Żywność prawie nie drożeje, mniej płacimy za ubrania. Dzisiejsze dane GUS nie przyniosły niespodzianki.

Prof. Jerzy Żyżyński: Bo też nic szczególnego się nie dzieje. Ostatnie wydarzenia w Europie nie wpłynęły specjalnie na naszą sytuację. Polska gospodarka jest stabilna i jak na razie nie widać w niej skutków zawirowań w Grecji. One zresztą są naturalną konsekwencją kryzysu.

Pakiet pomocowy dla Aten przyjęty przez Europę powinien uspokoić sytuację. W moim przekonaniu działa on zresztą głównie psychologicznie. Chodzi o to, żeby Grekom udało się nieco taniej uzyskać pożyczki i żeby stopniowo wychodzili z deficytu budżetowego i kryzysowej sytuacji.

W Polsce na razie nie widać niekorzystnych tendencji, ale specjalnie korzystnych też nie. Jak to w Polsce. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju stagnacją.

Czy również w kolejnych miesiącach spodziewa się Pan takiej małej stabilizacji?

Nie powinno być specjalnych zmian. Nawet kurs złotego zachowuje się w miarę stabilnie. Co prawda przez pewien czas złoty słabł, ale teraz znów się umacnia. Sądzę, że na rynku walutowym utrzyma się dotychczasowa tendencja – dolar będzie się umacniał wobec euro. Podobnie będzie się zachowywał w stosunku do złotego, ale nie będzie to znaczące umocnienie.

Dane płynące ze światowych rynków też nie są jednoznaczne. Z jednej strony mamy oznaki wzrostu w USA, Francji i Niemczech, z drugiej rekordowo wysokie deficyty nie tylko w Irlandii czy Gracji, ale też w USA i Wielkiej Brytanii. Czy stanowią one zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w tych krajach?

To naturalne, że po kryzysie mamy do czynienia ze wzrostem deficytu. Rządy, zwiększając deficyty, starały się zminimalizować skutki spowolnienia. To była klasyczna polityka keynesowska. Teraz, w miarę jak gospodarka będzie się ożywiać, kraje zaczną powoli zmniejszać deficyt. Dlatego nie widzę specjalnego zagrożenia.

Pewne obawy mam o Polskę. U nas będzie podobnie jak w Europie Zachodniej czy USA, pod warunkiem, że powróci wysoki wzrost gospodarczy. Aby jednak tak się stało, potrzebne są sektory, które staną się motorami rozwoju. Niestety, nie widzę takich lokomotyw w naszym kraju. A ponieważ ich nie ma, obawiam się, że grozi nam stagnacja.

Byliśmy zielona wyspą dzięki pewnej autonomii względem strefy euro i podtrzymywania wzrostu za pomocą wydatków budżetowych. Ale nie mamy polityki gospodarczej, która pozwoliłaby nam na dłuższą metę utrzymać przewagę nad resztą Europy pod względem tempa wzrostu PKB.

Sądzi Pan zatem, że rząd, prognozując 3 proc. wzrost PKB w 2010 r., patrzy w przyszłość zbyt optymistycznie ?

Mamy dużą szansę toczyć się w tempie bliższym 2 proc. A Polska, żeby gonić kraje starej Unii Europejskiej, potrzebuje wzrostu 5-proc.  Taką lokomotywą napędzającą gospodarkę  mogłoby być na przykład budownictwo mieszkaniowe. Ale by Polacy kupowali mieszkania, muszą dysponować odpowiednio wysokimi dochodami. Wtedy będą zaciągać kredyty w bankach i je spłacać, ale do tego potrzebna jest polityka wspierająca wzrost dochodów ludności.

Trzeba szukać poprzez budżet prorozwojowych dziedzin gospodarki. Nie wystarczy po prostu zwiększać nakładów na naukę. Ta nauka musi być jeszcze zintegrowana z przemysłem, pracować dla niego, a przemysł musi potrzebować nauki. Do tego niezbędny jest długofalowy program rozwoju kraju, a rząd niestety go nie ma.

Rozmawiał Rafał Pisera

Inflacja wyniosła w kwietniu 2,4 proc. r/r. Najbardziej podrożały paliwa 17 proc. (c) PAP/Grzegorz Michałowski/

Tagi


Artykuły powiązane

Spowolnienie w strefie euro mocno nie zaszkodzi Polsce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wzrost gospodarczy będzie szybszy niż w projekcji z listopada 2018 r., ale inflacja będzie rosła wolniej. Dynamika PKB obniży się przez słabą koniunkturę globalną, głównie w strefie euro, która będzie również ograniczała presję inflacyjną. Inflację obniży także brak podwyżek cen energii, które zakładaliśmy w listopadzie - mówi Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora DAE.
Spowolnienie w strefie euro mocno nie zaszkodzi Polsce

Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Kategoria: Analizy
Dwukrotny wzrost PKB na mieszkańca w ciągu ostatnich 15 lat był wielkim osiągnięciem Polski. Wzrost ten wspierały fundusze Unii Europejskiej – bez nich skumulowany PKB za okres naszego członkostwa byłby o 2 proc. niższy.
Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Powszechne twierdzenia na temat gospodarek rozwiniętych to mity

Kategoria: Analizy
Stany Zjednoczone rozwijają się szybciej i stoją na wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż Europa, a Japonia od 30 lat znajduje się w stagnacji – to powszechne twierdzenia na temat gospodarek rozwiniętych. Nie mają one jednak zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością.
Powszechne twierdzenia na temat gospodarek rozwiniętych to mity