CASE: Dynamika PKB w Polsce w 2017 i 2018 roku 2,9 proc.

Dynamika PKB w Polsce wyniesie 2,9 proc. zarówno w 2017 r. jak i 2018 r. – prognozują w raporcie ekonomiści Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Ich zdaniem, ewentualne podwyższenie deficytu budżetu, spowodowane wysokimi wydatkami socjalnymi, i zwiększona niepewność polityczna mogą przeszkodzić dalszemu wzrostowi gospodarczemu.

„Zgodnie z szacunkiem flash, opublikowanym 31 stycznia, polska gospodarka wzrosła o 2,8 proc. rdr w 2016 r. Podczas gdy prywatna konsumpcja w tym czasie wzrosła o 3,6 proc. inwestycje pozostały nieożywione (-5,5 proc.). Ponadto, w przeciwieństwie do planu rządu, ściągalność podatku VAT zmniejszyła się – zgodnie z szacunkiem flash dotyczącym przychodów z podatku od towarów i usług w 2016 r. ściągalność podatku VAT w 2016 r. zmniejszyła się o 0,2 proc. rdr. Zwiększone wydatki socjalne i gorsza niż oczekiwano ściągalność podatków zaowocowały 46,3 mld zł deficytem budżetowym w 2016 r.” – napisali w raporcie ekonomiści CASE.

„Podczas gdy wzrost gospodarczy prawdopodobnie utrzyma swoje tempo w 2017 r., podwyższenie deficytu spowodowane dużymi wydatkami socjalnymi może doprowadzić do tego, że przekroczy on próg w wysokości 3 proc., co razem ze zwiększoną niepewnością polityczną może przeszkodzić przyszłemu wzrostowi PKB” – dodali.

31 stycznia resort finansów podał, że deficyt budżetu w 2016 roku wyniósł 46,3 mld zł, czyli 84,6 proc. planu. Dochody wyniosły 314,6 mld zł, tj. o 100,3 proc. planu, a wydatki 360,9 mld zł, tj. 97,9 proc. planu.

Ekonomiści CASE oceniają, że dynamika realnego PKB w Polsce w 2017 r. i 2018 r. wyniesie 2,9 proc. Prognozy te są niższe od szacunków m. in. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (publikowanych w „World Economic Outlook”) według których, PKB w Polsce w tych latach przekroczy 3 proc.


Artykuły powiązane

Challenges of the new VAT regulations in Bosnia and Herzegovina

Kategoria: Macroeconomics
Bosnia and Herzegovina changes its 13 years old VAT regulations. Due to the complex political system of BiH, all the important regulations had to be discussed in parliaments of both entities: the parliament of the Federation of BiH and the parliament of the Republic of Srpska.
Challenges of the new VAT regulations in Bosnia and Herzegovina

Niewygodna konstrukcja podatku bankowego w Rumunii

Kategoria: Analizy
Na przełomie lat 2018-2019, w związku z wprowadzeniem podatku bankowego, odbyła się wyprzedaż akcji banków rumuńskich. Pojawiły się kontrowersje, których źródłem było nie tylko samo opodatkowanie banków, ale i konstrukcja nowego obciążenia. Skrytykował ją rumuński bank centralny, ponieważ może ona zakłócać prowadzenie polityki pieniężnej.
Niewygodna konstrukcja podatku bankowego w Rumunii

Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Kategoria: Analizy
Dwukrotny wzrost PKB na mieszkańca w ciągu ostatnich 15 lat był wielkim osiągnięciem Polski. Wzrost ten wspierały fundusze Unii Europejskiej – bez nich skumulowany PKB za okres naszego członkostwa byłby o 2 proc. niższy.
Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło