GUS: Nowe zamówienia w przemyśle w marcu ’24 spadły 22 proc. rdr

Nowe zamówienia w przemyśle w marcu 2024 r. spadły o 22 proc. rdr, po spadku o 2,7 proc. rdr miesiąc wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny.

W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 1,1 proc., po spadku o 2,7 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

tus/ gor/


Artykuły powiązane

Wyraźna poprawa salda handlowego Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
Po dwóch latach deficytu, Polska odnotowała w 2023 r. dodatnie saldo w obrotach handlowych. Poprawa salda nastąpiła we wszystkich głównych kategoriach towarów, a najsilniej w paliwach. Głównym czynnikiem tych tendencji były wyraźnie lepsze warunki cenowe w polskim handlu zagranicznym.
Wyraźna poprawa salda handlowego Polski

Chiny – jedyne supermocarstwo przemysłowe: zarys drogi na szczyt

Kategoria: Trendy gospodarcze
Stany Zjednoczone są jedynym militarnym supermocarstwem świata: wydają na siły zbrojne więcej niż dziesięć kolejnych krajów łącznie. Chiny natomiast stały się jedynym na świecie supermocarstwem w przetwórstwie przemysłowym (manufacturing). Produkcja Chin przewyższa produkcję dziewięciu następnych krajów na liście razem wziętych.
Chiny – jedyne supermocarstwo przemysłowe: zarys drogi na szczyt