Moody’s szacuje straty banków po przewalutowaniu na 36 mld zł

Agencja Moody’s ocenia, że proponowany przez kancelarię prezydenta RP projekt przewalutowania kredytów frankowych będzie miał negatywny wpływ na polski sektor bankowy i szacuje, że w momencie wejścia w życie tej ustawy jednorazowe straty banków sięgną 36 mld zł. 

W ocenie Moody’s, wejście w życie propozycji prezydenta zmniejszy bazę kapitałową sektora bankowego o maksymalnie 27 proc. i zaszkodzi jego zdolności do udzielania pożyczek i absorpcji szoków w przyszłości.

Moody’s wskazuje, że banki, dla których ta agencja ma przyznany rating, posiadają w swoich portfelach łącznie 94 proc. wartości wszystkich udzielonych w Polsce kredytów we frankach szwajcarskich. Wartość tych kredytów sięga 138 mld zł, co równało się według stanu na wrzesień 2015 roku około 13 proc. wszystkich pożyczek brutto sektora bankowego w Polsce.

W tym samym raporcie Moody’s szacuje, że podatek bankowy w 2016 w Polsce przyniesie budżetowi państwa 4,4 mld zł.

Kilka dni temu NBP oszacował w raporcie o stabilności sektora finansowego, że restrukturyzacja kredytów walutowych negatywnie wpłynie na odporność sektora bankowego. Bezpośrednie koszty restrukturyzacji mogą wynieść do 44 mld zł.

Koszt zwrotu spreadów wraz z odsetkami ustawowymi dla wszystkich kredytów walutowych autorzy raportu NBP szacują na około 9 mld zł.

W ocenie NBP, po restrukturyzacji kredytów w obecnej formie stratę mogłoby wykazać 70 proc. sektora bankowego.

Kancelaria Prezydenta RP przedstawiła w połowie stycznia projekt ustawy dotyczący kredytów walutowych, który zakłada trzy mechanizmy restrukturyzacji kredytów. Oprócz restrukturyzacji dobrowolnej, proponuje się restrukturyzację przymusową, w której określony ma być tzw. kurs sprawiedliwy, który będzie wyliczany indywidualnie. Ostatni mechanizm zakłada przeniesienie nieruchomości na kredytodawcę ze skutkiem zwolnienia z długu.

pr/ asa/


Artykuły powiązane

Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Kategoria: Instytucje finansowe
Zgodnie ze wstępnymi wynikami badania przeprowadzonego przez autora artykułu podatek bankowy wpłynął na skalę wykorzystania instrumentów polityki pieniężnej, rynek pieniężny oraz oprocentowanie depozytów i kredytów. Badanie nie wykazało natomiast jednoznacznie, aby podatek istotnie zmniejszył wartość udzielonych kredytów czy rentowność banków.
Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych