NBP: Deficyt w obrotach bieżących w III kw. wyniósł 2,18 mld euro

Deficyt w obrotach bieżących w III kwartale tego roku wyniósł 2,18 mld euro wobec 1,357 mld euro nadwyżki w II kwartale – podał w piątek NBP.

Liczona w złotych łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego, w III kwartale 2016 r., była ujemna i wyniosła 9,3 mld zł.

Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB wyniosła 2,0 proc.

Eksport towarów został oszacowany na poziomie 186,2 mld zł, zaś import w wysokości 189,4 mld zł.

„O wzroście eksportu towarów o 9,9 mld zł, tj. o 5,7 proc. zadecydowała głównie sprzedaż za granicę odzieży, produktów przemysłu meblarskiego oraz samochodów i części samochodowych. Przyrost importu o 10,1 mld zł, tj. o 5,7 proc. w dużej mierze został spowodowany zwiększoną wartością zakupionych towarów przemysłu motoryzacyjnego, odzieżowego i żywności. Jednocześnie w dalszym ciągu obserwowano spadek importowanej ropy naftowej” – napisano w komentarzu.

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 3,2 mld zł. W analogicznym kwartale 2015 r. było ono również ujemne i wyniosło 3,0 mld zł.
map/ jtt/


Artykuły powiązane

W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą

Kategoria: Analizy
Jeszcze w I półroczu dodatnie saldo handlowe utrzymywało się na poziomie 3,7 mld euro, czyli bardzo zbliżonym do analogicznego okresu 2020 roku. W III kwartale nastąpiło osłabienie eksportu w dwóch ważnych kategoriach, obejmujących części do środków transportu oraz towary konsumpcyjne trwałego użytku.
W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą

Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dzięki europejskiej integracji gospodarczej i napływowi kapitału zagranicznego wykształcił się przez ostatnie kilkanaście lat swoisty klaster przemysłowy tworzony przez państwa Grupy Wyszehradzkiej i Niemcy.
Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Zmniejsza się nadwyżka w polskim handlu zagranicznym

Kategoria: Analizy
Na pogorszenie się salda w polskim handlu zagranicznym wpłynęło w pierwszym rzędzie osłabienie eksportu w dwóch kluczowych jego kategoriach, obejmujących części do środków transportu oraz towary konsumpcyjne trwałego użytku. W obecnych uwarunkowaniach tendencja ta może być kontynuowana.
Zmniejsza się nadwyżka w polskim handlu zagranicznym