NBP: Deficyt w obrotach bieżących w III kw. wyniósł 2,18 mld euro

Deficyt w obrotach bieżących w III kwartale tego roku wyniósł 2,18 mld euro wobec 1,357 mld euro nadwyżki w II kwartale – podał w piątek NBP.

Liczona w złotych łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego, w III kwartale 2016 r., była ujemna i wyniosła 9,3 mld zł.

Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB wyniosła 2,0 proc.

Eksport towarów został oszacowany na poziomie 186,2 mld zł, zaś import w wysokości 189,4 mld zł.

„O wzroście eksportu towarów o 9,9 mld zł, tj. o 5,7 proc. zadecydowała głównie sprzedaż za granicę odzieży, produktów przemysłu meblarskiego oraz samochodów i części samochodowych. Przyrost importu o 10,1 mld zł, tj. o 5,7 proc. w dużej mierze został spowodowany zwiększoną wartością zakupionych towarów przemysłu motoryzacyjnego, odzieżowego i żywności. Jednocześnie w dalszym ciągu obserwowano spadek importowanej ropy naftowej” – napisano w komentarzu.

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 3,2 mld zł. W analogicznym kwartale 2015 r. było ono również ujemne i wyniosło 3,0 mld zł.
map/ jtt/


Artykuły powiązane

Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Kategoria: Analizy
Utrwala się nadwyżkowy charakter obrotów Polski z zagranicą. Jednak pozytywny wynik handlu w II kwartale 2020 r. z dużym prawdopodobieństwem można uznać za zjawisko jednorazowe. Przyczynił się do tego bowiem silny spadek cen ropy oraz pogłębienie się spadku importu pod wpływem lockdownu.
Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Wysoka skuteczność działań duńskiego banku centralnego

Kategoria: Analizy
Bank Danii można zaliczyć do najskuteczniejszych banków centralnych na świecie. Dlatego warto poświęcić czas opisowi zmian w prowadzonej przez niego formule polityki pieniężnej. Do tej pory struktura była skuteczna, ale skomplikowana. Teraz wiele wskazuje na to, że będzie ona i skuteczna, i prosta w wyjaśnieniu.
Wysoka skuteczność działań duńskiego banku centralnego

Stopy procentowe: doświadczenie duńskie

Kategoria: VoxEU
Doświadczenia Danii pokazują, że wpływ polityki monetarnej w warunkach ujemnych stóp funkcjonuje dobrze. Ale wydaje się, że proces przenoszenia oficjalnych stóp referencyjnych na oprocentowanie kredytów bankowych jest wolniejszy niż gdy obowiązują dodatnie, referencyjne stopy procentowe.
Stopy procentowe: doświadczenie duńskie