RPP w III ’24 odrzuciła wnioski o podwyżkę stóp o 200 pb. i 25 pb.

W marcu 2024 r. Rada Polityki Pieniężnej odrzuciła wnioski o podwyżkę stóp procentowych o 200 pb., który poparła jedynie członkini RPP J. Tyrowicz, a także o 25 pb., który poparła Tyrowicz i P. Litwiniuk – podał NBP. Pozostali członkowie, obecni na posiedzeniu, byli przeciw obu wnioskom.

W marcu 2024 r. RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, w tym referencyjną 5,75 proc.

Miesiąc wcześniej Tyrowicz bezskutecznie i to kolejny raz z rzędu złożyła wniosek o podwyżkę stóp o 200 pb.

tus/ gor/


Artykuły powiązane

Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dwaj członkowie pierwszej RPP przystąpili do boju w kampanii przed sejmowym głosowaniem nad kandydatem na stanowisko prezesa NBP i w dwudziestu punktach sformułowali swoją – jakżeby inaczej, sążniście negatywną – opinię o polityce pieniężnej realizowanej przez RPP czwartej kadencji (Bogusław Grabowski i Jerzy Pruski, Bankructwo polityki pieniężnej? Rzeczpospolita 27.04.2022).
Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań

Kategoria: Trendy gospodarcze
W seriach wydawniczych Materiały i Studia NBP oraz NBP Working Papers został niedawno opublikowany raport przedstawiający wyniki najnowszych badań dotyczących mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Z wielu wątków poddanych analizie wybraliśmy trzy, które streszczamy w niniejszym artykule. Rozpoczynamy od czynników wpływających na możliwie zmiany mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Następnie analizujemy siłę i opóźnienia, z jaką decyzje Rady Polityki Pieniężnej oddziałują na gospodarkę. W ostatniej części artykułu przyglądamy się bliżej funkcjonowaniu kanału kredytowego polityki pieniężnej w Polsce.
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań