Rząd chce zintegrować działalność polskich instytucji rozwoju

Rząd chce ściślej zintegrować i skoordynować działalność polskich instytucji rozwoju. Przygotuje projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju – wynika z wykazu prac legislacyjnych zamieszczonego w BIP KPRM.

Instytucje rozwoju to – Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

„Tworzy się system instytucji rozwoju, nakłada na instytucje rozwoju obowiązek przyjęcia wspólnej strategii diagnozującej sytuację społeczno-gospodarczą w kraju oraz wskazującej sposoby realizacji działań, mających na celu zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, spójności społeczno-gospodarczej, podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy” – napisano w uzasadnieniu.

Projekt ustawy wprowadzi obowiązek współpracy instytucji rozwoju w celu realizacji wspólnej strategii na zasadach koordynacji i wzajemnego uzupełniania kompetencji.

Zostanie też wprowadzona możliwość podniesienia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, co pozwoli na zwiększenie siły finansowej instytucji rozwoju.

map/ jtt/


Artykuły powiązane

Turbulentny świat cywilizacyjnego przesilenia

Kategoria: Trendy gospodarcze
W obecnych warunkach przesilenia cywilizacyjnego, fundamentalnym wyzwaniem staje się kształtowanie ładu przeciwdziałającego barierom trwałego, potrójnie zharmonizowanego rozwoju, a tym samym barierom poprawy jakości życia ludzi.
Turbulentny świat cywilizacyjnego przesilenia

Team Europe: Europejska drużyna dla globalnego rozwoju

Kategoria: Analizy
Odpowiadając na globalny kryzys pandemiczny i związane z nim potrzeby krajów rozwijających się UE zadziałała jako jedna europejska drużyna (Team Europe). Bezprecedensowe działania podjęte przez UE w związku z agresją Rosji na Ukrainę dają dużą nadzieję, że tak nadal będzie.
Team Europe: Europejska drużyna dla globalnego rozwoju

Multilateralizm à la carte

Kategoria: Analizy
System wielostronnych instytucji pomocowych sprawdził się na początku pandemii, ale coraz bardziej ewoluuje w kierunku multilateralizmu à la carte. Eksperci OECD w opublikowanym niedawno raporcie Multilateral Development Finance 2020 proponują reformy jako element programu odbudowy globalnej gospodarki po COVID-19.
Multilateralizm à la carte