Samorządowcy domagają się przywrócenia równowagi w finansach publicznych

Samorządowcy złożyli dziś w Sejmie ponad 200 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącej przywrócenia  równowagi w systemie finansów samorządowych.

Inicjatorzy akcji „Stawka większa niż 8 mld” wskazują, że na skutek szeregu ustaw uchwalonych w latach 2005 – 2011 zmniejszyły się dochody własne jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządy zostały obarczone nowymi zadaniami. Według ich obliczeń łączna różnica wynosi co najmniej 8 mld złotych rocznie. Jednocześnie została obowiązująca wcześniej zasada rekompensowania samorządom mniejszych dochodów lub większych wydatków.

Aby utrzymać zdolność samorządów do pozyskiwania funduszy europejskich i obsługi zaciągniętych zobowiązań, samorządowcy domagają się przywrócenia zasady rekompensowania oraz przesunięcia części dochodów z PIT z budżetu centralnego do budżetów samorządów. Według projektu ustawy, udział gmin w PIT ma się zwiększycć z 39,34 proc. do 48,78 proc, powiatów – z 10,25 proc. do 13,03 proc. a województw – z 1,6 proc. do 2,3 proc.

Organizatorzy akcji postulują również wprowadzenie nowej ekologicznej subwencji dla gmin. Ma ona być rekompensatą dla tych gmin, w których granicach leżą prawnie chronione obszary przyrodnicze, w związku z czym mają one mniejsze możliwości rozwoju.


Artykuły powiązane

Rynki akcji państw Trójmorza - możliwa konsolidacja?

Kategoria: Analizy
Rynki akcji państw Trójmorza są mocno zróżnicowane. Większość z nich w ostatnich latach przeżywała stagnację, ale globalny wzrost zainteresowania akcjami wśród inwestorów indywidualnych może być szansą na ich rozwój. Czy pod wspólnym szyldem?
Rynki akcji państw Trójmorza - możliwa konsolidacja?

Pytania o korzyści z handlu międzynarodowego

Kategoria: VoxEU
Wartość dodana wytworzona w jednym kraju może przekładać się na dochód w innym kraju. Perspektywa dochodów powinna zostać uwzględniona we wszelkich dyskusjach na temat „nieuczciwego” handlu międzynarodowego.
Pytania o korzyści z handlu międzynarodowego

Wzrost jest niczym bez równowagi

Kategoria: Trendy gospodarcze
Gospodarki o rozwiniętych systemach innowacji stawiają na zrównoważony rozwój – wynika z raportu PARP „Monitoring trendów w innowacyjności”. W planach rozwojowych światowych liderów ważne miejsce zajmują dziś klimat i społeczeństwo.
Wzrost jest niczym bez równowagi