W I kw. wzr. zysku dla 42,9 proc. inst. fin. i 33,3 proc. banków

42,9 proc. instytucji finansów i 33,3 proc. banków spodziewa się, że ich zysk w I kwartale 2024 r. wzrósł w porównaniu z IV kwartałem 2023 r. – wynika z badania koniunktury w systemie finansowym i bankowym Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Spadków zysku w I kwartale 2024 r. oczekuje 28,6 proc. instytucji finansowych i 33,3 proc. banków. Taki sam rozkład dotyczy oczekiwania stabilizacji zysku.

W II kwartale 2024 r. w porównaniu z I kwartałem 57,1 proc. instytucji finansowych i 66,7 proc. banków oczekuje stabilizacji zysku.

Spadków zysku spodziewa się zaś 28,6 proc. instytucji finansowych i 33,3 proc. banków.

Wzrostu zysku w II kwartale 2024 r. w porównaniu z I kwartałem 2024 r. oczekuje natomiast 14,3 proc. instytucji finansowych i 0 proc. banków.

map/ asa/


Artykuły powiązane

W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa

Kategoria: Oko na gospodarkę
Wysoka inflacja pogarsza warunki prowadzenia biznesu w krajach UE. Z kwartału na kwartał maleje liczba firm otwierających działalność gospodarczą i przybywa upadających. W Polsce biznes na razie wychodzi obronną ręką. Maleje wprawdzie liczba rejestracji, ale mniej jest także upadłości.
W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa

Niezrealizowane straty banków z USA coraz większym problemem

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dla amerykańskich banków 2023 r. był ciężki, ale 2024 r. może być gorszy. Wszystko przez narastające niezrealizowane straty z inwestycji w papiery wartościowe oraz straty kredytowe generowane z działalności na rynku nieruchomości komercyjnych. A na to wszystko nakłada się jeszcze wygaszenie Bank Term Funding Program.
Niezrealizowane straty banków z USA coraz większym problemem

Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

Kategoria: VoxEU
Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych są zwykle zawyżone, systematycznie niesymetryczne i skorelowane z cechami społecznymi i demograficznymi. Badanie tych niejednorodności i ich wpływu na zagregowane wyniki gospodarcze jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla decydentów politycznych.
Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych