Nowości w bibliotece NBP

Wybrane książki wprowadzone do zbiorów biblioteki NBP od września 2009 r.
Nowości w bibliotece NBP

Warszawa : MT Biznes, cop.2009, 496 s. ISBN 978-83-61732-25-9

Sztuka strategii : teoria gier w biznesie i życiu prywatnym – Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff.

Warszawa : MT Biznes, cop.2009, 496 s.

ISBN 978-83-61732-25-9

Autorzy publikacji to eksperci z teorii gier. Doszli do wniosku, że najlepszym sposobem wyłożenia tej nauki i przekształcenia jej w użyteczne narzędzie dnia codziennego jest zilustrowanie pojęć mnóstwem historii i przykładów. „Sztuka strategii” pełna jest opowieści ze świata biznesu, polityki i sportu.

Dane oryg.: The art of strategy : a game theorist’ guide to success in business & life. – 1st ed.- New York : W.W. Norton & Company, cop.2008.

Avinash K. Dixit – wykładowca ekonomii na Uniw. Princeton, zajmuje tam stanowisko profesorskie funduszu Johna J.F. Sherrerda.

Barry Nalebuff – wykładowca ekonomii w Yale School of Management, zajmuje tam stanowisko profesorskie funduszu Miltona Steinbacha.

Książka wprowadzona do zbiorów CB NBP – listopad 2009 r.

Ryzyko strategiczne: podstawy zarządzania ryzykiem – Aswath Damodaran.

Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, cop.2009, 464 s.  ISBN 978-83-60807-68-2  ISBN 978-83-89437-09-9

Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, cop.2009, 464 s. ISBN 978-83-60807-68-2 ISBN 978-83-89437-09-9

Publikacja łączy zarządzanie strategiczne z finansami przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie ryzykiem. Koncentruje się nie tylko na metodach unikania i zabezpieczenia firmy przed ryzykiem, ale również na możliwościach wykorzystania ryzyka jako szansy dla przedsiębiorcy i menedżera.

Dane oryg.: Strategic risk taking : a framework for risk management.- Philadelphia, Pa : Wharton School ; London : Pearson Education, cop.2008.

Aswath Damodaran – profesor finansów oraz stypendysta Davida Margolisa w Stern School of Business na Uniw. Nowojorskim.

Książka wprowadzona do zbiorów CB NBP – wrzesień 2009 r.

Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych – Jakub Górka.

Warszawa : CeDeWu, 2009, 214 s.  ISBN 978-83-7556-196-8

Warszawa : CeDeWu, 2009, 214 s. ISBN 978-83-7556-196-8

Jak czytamy we wstępie, autor proponuje spojrzenie na obszar instrumentów płatniczych jak na rynek, którym rządzą prawa konkurencji, popytu i podaży. Celem książki jest identyfikacja i ocena skali przeobrażeń na rynku instrumentów płatniczych wykorzystujących różne formy pieniądza na początku 21 w. oraz określenie czynników wpływających na konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych z perspektywy różnych interesariuszy.

Jakub Górka – dr nauk ekonomicznych, Wydział Zarządzania Uniw. Warszawskiego, staże i wykłady za granicą, współpracował z Dep. Systemu Płatniczego NBP.

Recenzenci: prof. dr. hab. Jerzy Nowakowski ; dr hab. Wiesław Szczęsny, prof. UW.

Rozprawa doktorska „Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych”, na podstawie której powstała niniejsza książka, otrzymała w 2009 r. nagrodę główną w XI edycji Konkursu Kredyt Banku S.A i TUiR WARTA S.A. na najlepszą pracę doktorską z dziedziny bankowości.

Książka wprowadzona do zbiorów CB NBP – wrzesień 2009 r.

Budżet i polityka podatkowa: wybrane zagadnienia – Jerzy Żyżyński.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009, 329 s.  ISBN 978-83-01-15915-3

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009, 329 s. ISBN 978-83-01-15915-3

Książka przedstawia następujące zagadnienia: funkcjonowanie sektora publicznego,  makroekonomiczne aspekty polityki fiskalnej, funkcje budżetu państwa, dochody i wydatki budżetu, reforma finansów publicznych, system i polityka podatkowa. Podręcznik przeznaczony dla studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych.

Jerzy Żyżyński – dr hab., prof. UW, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania UW, przez wiele lat pracował w zespole budżetu i finansów Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.

Recenzent prof. dr hab. Stanisław Owsiak.

Książka wprowadzona do zbiorów CB NBP – listopad 2009 r.

Kryzys globalny: pierwsze przybliżenie – Władysław Szymański. kryzys_ok.jpg

Warszawa : Difin, cop.2009, 214 s.

ISBN 978-83-7641-138-5

Książka adresowana do osób zainteresowanych poszukiwaniem źródeł procesów, które doprowadziły do obecnego światowego kryzysu.

Władysław Szymański – prof. dr hab., kierownik Katedry Analizy Rynków i Konkurencji w SGH w Warszawie, profesor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.

Recenzent prof. dr hab. Kazimierz Kuciński.

Książka wprowadzona do zbiorów CB NBP – listopad 2009 r.

Warszawa : MT Biznes, cop.2009, 496 s. ISBN 978-83-61732-25-9
Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, cop.2009, 464 s.  ISBN 978-83-60807-68-2  ISBN 978-83-89437-09-9
Ryzyko strategiczne
Warszawa : CeDeWu, 2009, 214 s.  ISBN 978-83-7556-196-8
konkurency.jpg
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009, 329 s.  ISBN 978-83-01-15915-3
Budżet i polityka podatkowa
kryzys_ok.jpg
kryzys_ok.jpg

Tagi


Artykuły powiązane

System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej

Kategoria: Analizy
Po upadku systemu z Bretton Woods zwiększyła się skala dyskrecjonalności polityki pieniężnej. Rosnąca popularność kryptowalut wymusiła na bankach centralnych zainteresowanie pieniądzem cyfrowym, który ponownie może zmienić zasady rządzące polityką pieniężną.
System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej

Warto utrzymywać dostępność gotówki

Kategoria: Analizy
Gotówka zapewnia ludziom wolny wybór, a gospodarce ubezpieczenie od negatywnych zdarzeń technologicznych. Największe korzyści płyną z funkcjonowania zdywersyfikowanego systemu płatniczego, w ramach którego funkcjonuje zarówno gotówka jak i płatności bezgotówkowe.
Warto utrzymywać dostępność gotówki

Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Kategoria: VoxEU
Zmiany technologiczne w zakresie pieniądza i finansów są nieuniknione. Pieniądz cyfrowy banku centralnego spełniałby podstawowe funkcje pieniądza, a mianowicie rolę jednostki rozliczeniowej, środka wymiany i środka przechowywania wartości, czyli tezauryzacji.
Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej