Nowości w bibliotece NBP

Wybrane książki wprowadzone do zbiorów biblioteki NBP od września 2009 r.
Nowości w bibliotece NBP

Warszawa : MT Biznes, cop.2009, 496 s. ISBN 978-83-61732-25-9

Sztuka strategii : teoria gier w biznesie i życiu prywatnym – Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff.

Warszawa : MT Biznes, cop.2009, 496 s.

ISBN 978-83-61732-25-9

Autorzy publikacji to eksperci z teorii gier. Doszli do wniosku, że najlepszym sposobem wyłożenia tej nauki i przekształcenia jej w użyteczne narzędzie dnia codziennego jest zilustrowanie pojęć mnóstwem historii i przykładów. „Sztuka strategii” pełna jest opowieści ze świata biznesu, polityki i sportu.

Dane oryg.: The art of strategy : a game theorist’ guide to success in business & life. – 1st ed.- New York : W.W. Norton & Company, cop.2008.

Avinash K. Dixit – wykładowca ekonomii na Uniw. Princeton, zajmuje tam stanowisko profesorskie funduszu Johna J.F. Sherrerda.

Barry Nalebuff – wykładowca ekonomii w Yale School of Management, zajmuje tam stanowisko profesorskie funduszu Miltona Steinbacha.

Książka wprowadzona do zbiorów CB NBP – listopad 2009 r.

Ryzyko strategiczne: podstawy zarządzania ryzykiem – Aswath Damodaran.

Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, cop.2009, 464 s.  ISBN 978-83-60807-68-2  ISBN 978-83-89437-09-9

Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, cop.2009, 464 s. ISBN 978-83-60807-68-2 ISBN 978-83-89437-09-9

Publikacja łączy zarządzanie strategiczne z finansami przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie ryzykiem. Koncentruje się nie tylko na metodach unikania i zabezpieczenia firmy przed ryzykiem, ale również na możliwościach wykorzystania ryzyka jako szansy dla przedsiębiorcy i menedżera.

Dane oryg.: Strategic risk taking : a framework for risk management.- Philadelphia, Pa : Wharton School ; London : Pearson Education, cop.2008.

Aswath Damodaran – profesor finansów oraz stypendysta Davida Margolisa w Stern School of Business na Uniw. Nowojorskim.

Książka wprowadzona do zbiorów CB NBP – wrzesień 2009 r.

Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych – Jakub Górka.

Warszawa : CeDeWu, 2009, 214 s.  ISBN 978-83-7556-196-8

Warszawa : CeDeWu, 2009, 214 s. ISBN 978-83-7556-196-8

Jak czytamy we wstępie, autor proponuje spojrzenie na obszar instrumentów płatniczych jak na rynek, którym rządzą prawa konkurencji, popytu i podaży. Celem książki jest identyfikacja i ocena skali przeobrażeń na rynku instrumentów płatniczych wykorzystujących różne formy pieniądza na początku 21 w. oraz określenie czynników wpływających na konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych z perspektywy różnych interesariuszy.

Jakub Górka – dr nauk ekonomicznych, Wydział Zarządzania Uniw. Warszawskiego, staże i wykłady za granicą, współpracował z Dep. Systemu Płatniczego NBP.

Recenzenci: prof. dr. hab. Jerzy Nowakowski ; dr hab. Wiesław Szczęsny, prof. UW.

Rozprawa doktorska „Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych”, na podstawie której powstała niniejsza książka, otrzymała w 2009 r. nagrodę główną w XI edycji Konkursu Kredyt Banku S.A i TUiR WARTA S.A. na najlepszą pracę doktorską z dziedziny bankowości.

Książka wprowadzona do zbiorów CB NBP – wrzesień 2009 r.

Budżet i polityka podatkowa: wybrane zagadnienia – Jerzy Żyżyński.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009, 329 s.  ISBN 978-83-01-15915-3

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009, 329 s. ISBN 978-83-01-15915-3

Książka przedstawia następujące zagadnienia: funkcjonowanie sektora publicznego,  makroekonomiczne aspekty polityki fiskalnej, funkcje budżetu państwa, dochody i wydatki budżetu, reforma finansów publicznych, system i polityka podatkowa. Podręcznik przeznaczony dla studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych.

Jerzy Żyżyński – dr hab., prof. UW, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania UW, przez wiele lat pracował w zespole budżetu i finansów Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.

Recenzent prof. dr hab. Stanisław Owsiak.

Książka wprowadzona do zbiorów CB NBP – listopad 2009 r.

Kryzys globalny: pierwsze przybliżenie – Władysław Szymański. kryzys_ok.jpg

Warszawa : Difin, cop.2009, 214 s.

ISBN 978-83-7641-138-5

Książka adresowana do osób zainteresowanych poszukiwaniem źródeł procesów, które doprowadziły do obecnego światowego kryzysu.

Władysław Szymański – prof. dr hab., kierownik Katedry Analizy Rynków i Konkurencji w SGH w Warszawie, profesor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.

Recenzent prof. dr hab. Kazimierz Kuciński.

Książka wprowadzona do zbiorów CB NBP – listopad 2009 r.

Warszawa : MT Biznes, cop.2009, 496 s. ISBN 978-83-61732-25-9
Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, cop.2009, 464 s.  ISBN 978-83-60807-68-2  ISBN 978-83-89437-09-9
Ryzyko strategiczne
Warszawa : CeDeWu, 2009, 214 s.  ISBN 978-83-7556-196-8
konkurency.jpg
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009, 329 s.  ISBN 978-83-01-15915-3
Budżet i polityka podatkowa
kryzys_ok.jpg
kryzys_ok.jpg

Tagi


Artykuły powiązane

Nowy, cyfrowy pieniądz banku centralnego

Kategoria: Makroekonomia
Cyfryzacja przekształca wiele aspektów działalności gospodarczej, zmniejsza rolę gotówki w pośrednictwie finansowym i sprzyja powstaniu nowych form pieniądza. Stanowi to duże wyzwanie dla banków centralnych.
Nowy, cyfrowy pieniądz banku centralnego

Ukraina – wschodzący rynek płatności elektronicznych

Kategoria: Analizy
W ciągu ostatnich pięciu lat Ukraina przeszła prawdziwą rewolucję na rynku płatności elektronicznych – ich liczba wzrosła kilkukrotnie. Równolegle rosła liczba obecnych na rynku systemów płatniczych. Nie obyło się jednak bez kłopotów.
Ukraina – wschodzący rynek płatności elektronicznych

Portret polskiego rynku detalicznych usług finansowych

Kategoria: Usługi finansowe
Jak szybko rozwija się polski rynek detalicznych usług finansowych? Czy działające na nim instytucje powinny stawiać na dojrzałych bogatych klientów, czy raczej na rządnych nowinek technologicznych milenialsów? Na te i inne ważne pytania odpowiedzi można znaleźć w monografii „Instytucje bankowe i niebankowe na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce”.
Portret polskiego rynku detalicznych usług finansowych