Inwestorki spokojniejsze niż inwestorzy

Nie diamenty, jak śpiewała Marilyn Monroe, ale fundusze zrównoważone i zdefiniowanej daty są najlepszymi przyjaciółmi kobiety – wynika z badania, które przeprowadził wśród swoich klientów Vanguard, jedna z największych firm inwestycyjnych na świecie.

Główny wniosek raportu może być dla niektórych zaskakujący, choć nie powinien. „Mimo wcześniejszych badań, które pokazały duże różnice między płciami w zakresie podejmowania ryzyka, stwierdziliśmy, że wśród klientów Vanguard różnice między płciami w ogólnym ryzyku portfeli są pomijalne” – piszą jego autorzy. Na potrzeby badania The same but different: Gender and investor behavior in Vanguard retail accounts przeanalizowano ponad portfele i zachowania 4 milionów indywidualnych klientów funduszu, w wieku od 18 do 95 lat. Kobiety stanowiły 46 proc. tej grupy.

Pierwsza wyraźna różnica uwidoczniła się w wielkości portfela. Mediana dla kobiet wynosi 38 tys. dolarów i jest o 11 tys. dolarów niższa niż dla mężczyzn. Zbliżony jest jednak wiek (52 lat panie i 51 lat panowie) i historia inwestowania (13 lat). Ciekawostką jest fakt, że większe różnice w zakresie wielkości portfela występują wśród klientów funduszu, którzy żyją w związkach niż wśród mieszkających samemu. Zdaniem analityków może to wynikać z pewnych względów formalnych – na wspólnych rachunkach wpisywane jest zazwyczaj jako pierwsze nazwisko mężczyzny, co powoduje, że w statystykach konta, na których środki gromadzą dwie osoby – częściej przypisywane są mężczyznom.

Schodząc na poziom alokacji w poszczególne klasy aktywów zauważane są rozbieżności w preferencjach inwestorów i inwestorek. Obie płcie lokują około jednej piątej swojego portfela w najbezpieczniejsze produkty, czyli na rynku pieniężnym. Jednak w fundusze akcyjne chętniej inwestują mężczyźni (43 proc. aktywów) niż kobiety (39 proc.). Panie częściej wybierają za to fundusze zrównoważone oraz zdefiniowanej daty – a więc rozwiązania o wyższej dywersyfikacji i o bardziej długoterminowym profilu. Łącznie w te dwa produkty kobiety alokują 31 proc. portfela, a mężczyźni 25 proc.

Analitycy Vanguarda zaznaczają, że różnice w alokacji zacierają się, gdy klienci mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym koordynują decyzje inwestycyjne.

Największe różnice ujawniły się w zachowaniach związanych z inwestowaniem. Panowie częściej zmieniają strukturę portfela – co piąty mężczyzna aktywnie inwestuje, choć wśród kobiet robi to 12 proc. Statystyczny inwestor rocznie obraca 10 proc. swoich aktywów, podczas gdy inwestorka tylko 5 proc. Mężczyźni spędzają – siłą rzeczy – więcej czasu na doglądaniu swoich oszczędności. Logują się średnio 26 razy w roku na swoje konto (dwa razy częściej niż kobiety) i przeciętnie 7 dni w roku poświęcają na trading dokonując 13 transakcji.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Równouprawnienie sposobem na rozwój gospodarczy

Kategoria: Społeczeństwo
Państwa chcąc utrzymać wzrost gospodarczy, muszą likwidować bariery dyskryminacji płci. W przeciwnym razie wzrost będzie hamowany. Istnieje wiele form ekonomicznego wykluczenia kobiet, co wpływa nie tylko na kondycję kobiet, ale również na bogactwo państw.
Równouprawnienie sposobem na rozwój gospodarczy

Ogromna wartość nieodpłatnej pracy kobiet

Kategoria: Analizy
Nieopłacana praca, która jest wykonywana w większości przez kobiety, pozostaje w dużej mierze nieuwzględniana w statystykach ekonomicznych. Takie czynności, jak m.in. gotowanie, pranie, sprzątanie, robienie zakupów, opieka nad dziećmi, czy też bycie w ciąży, są według standardów PKB nieproduktywne.
Ogromna wartość nieodpłatnej pracy kobiet

Negatywny wpływ pandemii na kobiety na rynku pracy

Kategoria: Raporty
W przeciwieństwie do wcześniejszych kryzysów, wpływ spowolnienia wywołanego pandemią COVID-19 na rynek pracy jest bardziej negatywny dla kobiet niż mężczyzn. Może to spowodować nie tylko cofanie postępów w zakresie niwelowania nierówności płci na rynku pracy, ale także doprowadzić do głębszej i trwalszej recesji.
Negatywny wpływ pandemii na kobiety na rynku pracy