Inwestorki spokojniejsze niż inwestorzy

Nie diamenty, jak śpiewała Marilyn Monroe, ale fundusze zrównoważone i zdefiniowanej daty są najlepszymi przyjaciółmi kobiety – wynika z badania, które przeprowadził wśród swoich klientów Vanguard, jedna z największych firm inwestycyjnych na świecie.

Główny wniosek raportu może być dla niektórych zaskakujący, choć nie powinien. „Mimo wcześniejszych badań, które pokazały duże różnice między płciami w zakresie podejmowania ryzyka, stwierdziliśmy, że wśród klientów Vanguard różnice między płciami w ogólnym ryzyku portfeli są pomijalne” – piszą jego autorzy. Na potrzeby badania The same but different: Gender and investor behavior in Vanguard retail accounts przeanalizowano ponad portfele i zachowania 4 milionów indywidualnych klientów funduszu, w wieku od 18 do 95 lat. Kobiety stanowiły 46 proc. tej grupy.

Pierwsza wyraźna różnica uwidoczniła się w wielkości portfela. Mediana dla kobiet wynosi 38 tys. dolarów i jest o 11 tys. dolarów niższa niż dla mężczyzn. Zbliżony jest jednak wiek (52 lat panie i 51 lat panowie) i historia inwestowania (13 lat). Ciekawostką jest fakt, że większe różnice w zakresie wielkości portfela występują wśród klientów funduszu, którzy żyją w związkach niż wśród mieszkających samemu. Zdaniem analityków może to wynikać z pewnych względów formalnych – na wspólnych rachunkach wpisywane jest zazwyczaj jako pierwsze nazwisko mężczyzny, co powoduje, że w statystykach konta, na których środki gromadzą dwie osoby – częściej przypisywane są mężczyznom.

Schodząc na poziom alokacji w poszczególne klasy aktywów zauważane są rozbieżności w preferencjach inwestorów i inwestorek. Obie płcie lokują około jednej piątej swojego portfela w najbezpieczniejsze produkty, czyli na rynku pieniężnym. Jednak w fundusze akcyjne chętniej inwestują mężczyźni (43 proc. aktywów) niż kobiety (39 proc.). Panie częściej wybierają za to fundusze zrównoważone oraz zdefiniowanej daty – a więc rozwiązania o wyższej dywersyfikacji i o bardziej długoterminowym profilu. Łącznie w te dwa produkty kobiety alokują 31 proc. portfela, a mężczyźni 25 proc.

Analitycy Vanguarda zaznaczają, że różnice w alokacji zacierają się, gdy klienci mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym koordynują decyzje inwestycyjne.

Największe różnice ujawniły się w zachowaniach związanych z inwestowaniem. Panowie częściej zmieniają strukturę portfela – co piąty mężczyzna aktywnie inwestuje, choć wśród kobiet robi to 12 proc. Statystyczny inwestor rocznie obraca 10 proc. swoich aktywów, podczas gdy inwestorka tylko 5 proc. Mężczyźni spędzają – siłą rzeczy – więcej czasu na doglądaniu swoich oszczędności. Logują się średnio 26 razy w roku na swoje konto (dwa razy częściej niż kobiety) i przeciętnie 7 dni w roku poświęcają na trading dokonując 13 transakcji.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (30.05–03.06.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce