Mniej chętnych do emigracji

Wyjazd do pracy za granicę, w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, rozważa obecnie ok. 15 proc. Polaków, o 6 punktów procentowych mniej niż na początku tego roku - wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Work Service i CEED Institute.
Mniej chętnych do emigracji

Hala przylotów na warszawskim Okęciu (CC BY Tomo)

W porównaniu z poprzednią edycją badania, przeprowadzonego w marcu 2015 roku, o 7 punktów proc. zwiększył się odsetek osób, które zdecydowanie nie chcą wyjechać za granicę.

Spadł również odsetek rozważających emigrację (15 proc. obecnie wobec 21 proc. w marcu 2015 r.), a jednocześnie mniej osób zdecydowanie zamierza wyjechać z Polski (5 proc. obecnie wobec 6 proc. w marcu 2015). Obecnie około miliona Polaków planuje emigrację zarobkową w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.

Ponad jedna czwartych rozważających opuszczenie Polski planuje wyjechać na stałe. Na kilka lat chce wyjechać ok 22 proc. zainteresowanych emigracją, na rok 12 proc.

Kraj, który najczęściej jest brany pod uwagę jako miejsce docelowe to Niemcy na które wskazało 31 proc. osób rozważających emigrację oraz Wielka Brytania (30 proc.). trzecim najczęściej wskazywanym krajem jest Norwegia (10 proc.).

emigracja1

 

 

emigracja2

 

Badanie zostało zrealizowane metodą CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne) wśród pracujących, bezrobotnych, uczących się, przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych osób powyżej 18 roku życia.

>>zobacz: Krzysztof Inglot z Work Service

(oprac. k.nedz.)

Hala przylotów na warszawskim Okęciu (CC BY Tomo)
emigracja1
emigracja2

Tagi