Nie liczcie na kraje rozwinięte – finansujcie się sami

W swoim ostatnim raporcie Global Economic Prospects Bank Światowy analizuje rozwój sytuacji gospodarczej w krajach rozwijających się na całym świecie w ciągu ostatniego roku. Region Europy Centralnej i Wschodniej był jednym z najmocniej dotkniętych przez obecny kryzys, choć w jego ramach występowały znaczne różnice.

W Rosji obecny kryzys jest znacznie ostrzejszy od załamania w 1998 roku. W 2009 roku PKB spadł o 8,7 proc.  w porównaniu do 5,3 proc. w 1998 roku, co stanowi najgorszy wynik do czasów recesji transformacyjnej, kiedy rozpadł się Związek Radziecki. Rosyjski rząd próbuje przeciwdziałać spadkowi eksportu, konsumpcji i inwestycji za pomocą programu stymulacyjnego. Po nadwyżce budżetowej w 2008 r. w wysokości 4,7 proc. PKB, projektowany deficyt w 2009 sięga 7 proc. PKB. Prognozowany wzrost PKB sięga 3 proc. w 2010 i 3,2 proc. w 2011 r.

Kryzys na Ukrainie był jednym z najgłębszych wśród wszystkich krajów świata. Jej PKB spadł o 15 proc. w 2009 r., do czego przyczyniło się załamanie na światowym rynku metali, które stanowią ponad 40 proc. eksportu Ukrainy. Napięcia polityczne związane z wyborami prezydenckimi przeszkodziły rządowi w dotrzymaniu zobowiązań wynikających z umowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym dotyczącej pożyczki pomocowej. Na skutek niepewności co do realizacji tej pożyczki i ryzyka politycznego kurs hrywny spadł o 50% proc. względem dolara w 2009 roku.

Bank Światowy odnotowuje, że Polska jest jednym z niewielu krajów na świecie, które nie doświadczyły spadku PKB w wyniku kryzysu. Za relatywnym sukcesem Polski stały dobre wyniki sektora usług i rolnictwa. Także eksport w mniejszym niż w innych krajach stopniu ucierpiał z powodu kryzysu. Bank Światowy przewiduje, że w 2010 r. Polska odnotuje 2,2 proc. wzrost, który przyspieszy do 3,4 proc. w 2011 r.

Inne nowe kraje Unii Europejskiej nie poradziły sobie tak dobrze. Weszły one w kryzys z wielkim deficytem na rachunku obrotów bieżących. Bank Światowy zwraca uwagę zwłaszcza na trudną sytuację republik nadbałtyckich wynikającą z załamania eksportu do Europy Zachodniej i pęknięcia bańki kredytowej. Łotwa i Litwa szczególnie mocno doświadczyły napięć wynikających z niepewności, czy będą w stanie utrzymać politykę stałego kursu względem euro.

Bank Światowy podkreśla, że kraje rozwijające się w bliskiej przyszłości nie będą mogły liczyć w takim stopniu jak przed kryzysem na finansowanie z krajów rozwiniętych. Może to stać się istotną barierą przy pokonywaniu recesji. Aby temu przeciwdziałać, kraje rozwijające się, zdaniem Banku Światowego, powinny mobilizować krajowe oszczędności i dbać o rozwój swoich rynków kapitałowych.


Tagi


Artykuły powiązane

Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009

Kategoria: Analizy
Pandemia COVID-19 wywołała głęboki spadek obrotów handlu zagranicznego. Choć dane dotyczące skali tego załamania ciągle napływają, prognozy sugerują, że spadek handlu światowego będzie prawdopodobnie największy od zakończenia II wojny światowej.
Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009

Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Kategoria: Analizy
Reakcja eksportu krajów UE na spadek popytu w wyniku pandemii w 2020 r była zróżnicowana. W przypadku Polski roczna skala spadku wolumenu eksportu była blisko 3-krotnie niższa niż w strefie euro oraz 2-krotnie niższa niż w handlu światowym.
Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Kategoria: Analizy
Wśród najważniejszych pozycji w naszym eksporcie w 2021 r. tradycyjnie najliczniej reprezentowana jest branża motoryzacyjna. Podobnie jak w 2020 r., najwyższą wartość eksportu odnotowano w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.
Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku