Konkurs „Gdyby to zależało ode mnie, to…”

III edycja konkursu Obserwatora Finansowego:

„Gdyby to zależało ode mnie, to…”

Gdyby to zależało ode mnie, natychmiast bym to zmienił – słychać często w prywatnych rozmowach. Jak usprawnić funkcjonowanie administracji, służby zdrowia, samorządów, co zmienić w regulacjach rynkowych? Autorów dobrych pomysłów dla Polski szukamy w ogłaszanej właśnie 3 edycji konkursu Obserwatora Finansowego „Gdyby to zależało ode mnie, to…”.

„Gdyby to zależało ode mnie, to…” konkurs na publikacje wskazujące co i w jaki sposób można zrobić w Polsce, aby lepiej, z większym pożytkiem gospodarować pieniędzmi w bardzo szeroko rozumianej sferze finansów publicznych.

W I edycji konkurs kierowany był wyłącznie do studentów. Od ubiegłego roku rozszerzyliśmy formułę – do udziału zaproszeni zostali wszyscy nasi czytelnicy.

W I edycji konkursu zwyciężył Piotr Arak, wówczas uczestnik studiów doktoranckich, później autor kilku artykułów w naszym serwisie, dziś na stałe związany z wydawnictwem Polityka Insight. Arak proponował wprowadzenie w Polsce evidence-based policy, czyli zasady opierania polityki na dowodach na masową skalę. Nagrodzona praca nosiła tytuł: Rządzić lepiej.

Prof. Marek Belka, prezese Narodowego Banku Polskiego, gości Piotra Araka, laureata I edycji konkursu.

Prof. Marek Belka, prezese Narodowego Banku Polskiego, gości Piotra Araka, laureata I edycji konkursu (wrzesień 2012 r.)

W II edycji wygrał Jan Baran, pisząc o reformie systemu pośrednictwa pracy. >>Walka z bezrobociem po omacku. Nie musi tak być.

Spotkanie Jana Barana, który wygrał w II edycji konkursu, z prezesem Markiem Belką

Spotkanie Jana Barana, który wygrał w II edycji konkursu, z prezesem Markiem Belką. (wrzesień 2013 r.)

Ogłaszamy początek III edycji konkursu. Na prace konkursowe spełniające wymogi regulaminu  czekamy do 24 czerwca 2014 r. Przedmiotem pracy konkursowej powinna być analiza jednej z wybranych dziedzin lub gałęzi gospodarki (np. finanse publiczne, opieka zdrowotna, ubezpieczenia społeczne, finansowanie i budowa infrastruktury etc.) wskazująca możliwe rozwiązania problemów danego sektora, sposoby poprawienia jego efektywności, sprawności, skuteczności.

Oceny prac konkursowych oraz wyłonienia laureatów konkursu dokonuje Kapituła Konkursu w skład, której wchodzą Katarzyna Zajdel-Kurowska – przewodnicząca jury, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, Dobiesław Tymoczko, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Finansowego NBP, Jan Cipiur – dziennikarz związany ze Studiem Opinii, Jacek Ramotowski, dziennikarz specjalizujący się w problematyce bankowej i finansowej oraz Krzysztof Bień, redaktor naczelny portalu Obserwator Finansowy.

Nagrodą dla autora najlepszej pracy konkursowej jest tablet iPad mini z retiną Wi-Fi Cellular 64GB.

Konkurs „Gdyby to zależało ode mnie, to…” wspierają komunikacyjnie: Instytut Allerhanda, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,  Student News, Koło Naukowe Rynku Kapitałowego Index oraz Polskie Radio Program III i Rozgłośnia Uniwersytecka Radio Sfera.

>>Regulamin konkursu

 

Redakcja Obserwatora Finansowego