Polski eksport do 2020 r. wzrośnie o 35,6 proc.

Do 2020 r. eksport z Polski wzrośnie o ponad jedną trzecią, a przedsiębiorcy będą coraz odważniej wchodzić na nowe, nieodkryte dotąd rynki. Sprzedaż produktów „made in Poland” najbardziej wzrośnie w USA, Czechach, Francji i w Niemczech. Wciąż będzie to jednak eksport głównie półproduktów i komponentów – wynika z raportu Grant Thornton.
Polski eksport do 2020 r. wzrośnie o 35,6 proc.

(infografika Dariusz Gąszczyk)

Eksport odpowiada już prawie połowie naszego PKB. W 2014 roku ten wskaźnik osiągnął rekordowe 46,7 proc. (44,3 proc. według metodologii unijnej). To znacznie ponad 800 mld zł. 60 tys. rodzimych firm uzyskuje przychody z eksportu do 218 krajów świata. Ponad 77 proc. eksportu trafia do państw Unii Europejskiej.

Grant Thornton prognozuje, że w najbliższych latach ten obraz będzie się zmieniał. Wprawdzie w 2020 roku Unia Europejska nadal będzie odbiorcą aż dla 72 proc. polskich towarów, ale w krajobrazie wyłaniają się coraz mocniej nowe rynki. Wyraźnie rośnie znaczenie Ameryki, Azji, Afryki i krajów europejskich, które nie należą do UE (Norwegii, Serbii, Czarnogóry czy na Białoruś). Do 2020 roku polski eksport wzrośnie łącznie o 35,6 proc.

– Kryzys uświadomił polskim firmom, że nie warto skupiać się na jednym – zasobnym, ale mało dynamicznym – rynku, czyli strefie euro i warto rozszerzać zagraniczną ekspansję w mniej oczywistych kierunkach – tłumaczy Tomasz Wróblewski z Grant Thornton.

Niestety, nadal trudno zaliczyć Polskę do eksporterów z pierwszej ligi. W polskim eksporcie dominują półprodukty i komponenty, czyli dobra przetworzone, nie finalne. Stanowią one 49 proc. całej naszej produkcji towarowej sprzedawanej za granicą. Wyższy etap ekspansji – przejście od eksportu do budowy fabryk i struktur za granicą – dopiero przed nami.

Niska innowacyjność polskich eksporterów i relatywnie niskie polskie inwestycje bezpośrednie za granicą, to najsłabsze punkty w dotychczasowej globalnej ekspansji polskich firm.

„Skumulowane polskie inwestycje zagraniczne warte są dziś około 170 mld zł. To zaledwie 21 proc. obrotów eksportowych z 2014 r.” – piszą autorzy raportu.

(oprac. MP)

(infografika Dariusz Gąszczyk)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Więcej krajowej wartości dodanej w polskim eksporcie

Kategoria: Analizy
W ostatnich latach zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach wartości pozostało na wysokim poziomie, ponieważ coraz większa część wytworzonej w Polsce wartości dodanej wykorzystywana jest w eksporcie innych krajów.
Więcej krajowej wartości dodanej w polskim eksporcie

Geograficzne zróżnicowanie handlu zagranicznego Polski

Kategoria: Analizy
Wraz ze zwiększaniem się obrotów w polskim handlu zagranicznym rosną dysproporcje w strukturze geograficznej eksportu i importu. Istotną część eksportu do krajów UE stanowią produkty importowane z krajów trzecich, zarówno w postaci dóbr pośrednich, jak i w coraz większym stopniu dóbr finalnych.
Geograficzne zróżnicowanie handlu zagranicznego Polski

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Kategoria: Analizy
Wyniki polskiego handlu zagranicznego w 2019 r. wskazują na znaczną poprawę salda obrotów. Dynamika eksportu obniżyła się relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę skalę spowolnienia handlu światowego. Natomiast wyraźnie osłabła dynamika importu, mimo że Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.
Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie