Oko na gospodarkę: Mobilizowanie przyszłych emerytów

Nowa Zelandia uruchomiła w 2007 r. program oszczędzania na emeryturę KiwiSaver, zgodnie z którym każdy nowy pracownik jest automatycznie zapisywany do systemu.

 

OKO na gospodarkę

 

Program jest dobrowolny w tym sensie, że można się z niego wypisać jedynie w okresie między 2 a 8 tygodniem uczestnictwa w systemie. Później można jedynie zmienić dostawcę przyszłej emerytury.

Program ten znacząco powiększa fundusze emerytalne. Na systemie tym chce się wzorować polski rząd konstruując system długoterminowego oszczędzania w naszym kraju.

OKO na gospodarkę

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Pracownicze oszczędzanie na emeryturę nie jest jeszcze stracone

Kategoria: Analizy
Trudno mówić o sukcesie pracowniczych planów kapitałowych (PPK), jednak mimo tego oszczędzanie z udziałem pracodawców powoli się rozwija. Ubocznym skutkiem wprowadzenia PPK jest ożywienie w pracowniczych programach emerytalnych (PPE).
Pracownicze oszczędzanie na emeryturę nie jest jeszcze stracone

Emerytkom najbliżej do emerytów w Estonii

Kategoria: Oko na gospodarkę
Dochody kobiet w wieku 65 i więcej lat w żadnym z krajów Unii Europejskiej nie dorównują osiąganym przez równoletnich mężczyzn. Do równowagi najbliżej w Estonii i w Danii. W Polsce różnice dochodów są mniejsze niż średnio w UE. W latach 2010 – 2019 w Europie dysproporcje malały.
Emerytkom najbliżej do emerytów w Estonii