Tylko Francja wyprzedza USA w wydatkach socjalnych

OECD definiuje "wydatki socjalne" jako wydatki, których celem jest redystrybucja zasobów od grupy zamożniejszej i uprzywilejowanej do grupy mniej zamożnej i mniej uprzywilejowanej.
Tylko Francja wyprzedza USA w wydatkach socjalnych

(CC BY-SA Bill Brooks)

W zwykłych statystykach USA jest znacznie z tyłu pod tym względem, zwłaszcza jeśli porównać to państwo z Europą. Jednak nie bierze się zazwyczaj pod uwagę, że w USA – celem przeprowadzenia socjalnych transferów – stosuje się inne niż w Europie narzędzia. W Europie bazuje się na świadczeniach gotówkowych, bądź niegotówkowych, którymi administrują bezpośrednio rzady. W USA mamy cały szereg innych narzędzi pośrednich, włączając w to ulgi i „kredyty” podatkowe. Niektóre z nich mają na celu stymulowanie „prywatnych wydatków socjalnych”.

Jeśli skorygujemy statystyki o te prywatne wydatki socjalne, czyli stworzymy statystykę „całkowitych wydatków socjalnych netto” to okaże się, że USA ustępują wyłącznie Francji!

Cały komentarz na stronie Mises Institute.

(CC BY-SA Bill Brooks)

Tagi


Artykuły powiązane

Nie chcemy płacić podatków, bo nie wiemy, co nam dają

Kategoria: Analizy
Jesteśmy sceptyczni wobec płacenia podatków a jednocześnie oczekujemy dużego zaangażowania państwa w sprawy socjalne i gospodarkę – i nie widzimy w tym sprzeczności.
Nie chcemy płacić podatków, bo nie wiemy, co nam dają

Wpływ konfliktów geopolitycznych na handel i wzrost gospodarczy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie pokazało, że rozdzielenie światowego systemu handlu na dwa bloki – amerykański i chiński – spowodowałoby w 2040 r. obniżenie światowego dobrobytu o około 5 proc. w porównaniu z sytuacją wyjściową. Straty byłyby największe (ponad 10 proc.) w regionach o niskich dochodach.
Wpływ konfliktów geopolitycznych na handel i wzrost gospodarczy