W Polsce najbardziej opodatkowana jest praca

Podatki i składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce to równowartość 32,5 proc. PKB. Średnia w 28 państwach Unii Europejskiej wynosi 38,7 proc. Unia ma wyższe podatki niż USA (26,4 proc. PKB) i Japonia (32 proc. PKB) – wynika z „Taxation Trends Report 2017” opracowanego przez Komisję Europejską.
W Polsce najbardziej opodatkowana jest praca

(CC by GotCredit)

Zarówno w UE, jak i w Polsce dominują podatki pośrednie (głównie VAT, ale także podatki konsumpcyjne i inne nakładane na konkretne produkty, np. akcyza). W Unii odpowiadają one za 35,1 proc. PKB, a w Polsce za 13 proc. PKB (z czego sam VAT za 7 proc.).

Ciekawe jest przy tym porównanie stawek VAT w poszczególnych państwach. Nikt nie przebija Węgier z 27-proc. stawką podstawową (mniejsze stawki to 5 i 18 proc.), ale wysoki podatek od towarów i usług mają także Szwecja (25 proc.; zmniejszone stawki to 6 i 12 proc.) oraz Chorwacja (25 proc. oraz 5 i 13 proc.) i Grecja (24 proc. oraz 6 i 13 proc.). na przeciwległym krańcu znajdują się Luksemburg z podstawową stawką VAT w wysokości 17 proc., Malta (18 proc.) oraz Cypr, Rumunia i Niemcy (19 proc.). Średnia w całej UE to 21,5 proc., a Polska z 23-proc. stawką podstawową znajduje się nad nią.

Podatki bezpośrednie (głównie od dochodów osobistych i podatek od firm, czyli PIT i CIT) odpowiadają w UE za 34,2 proc. PKB i zajmują drugie miejsce po podatkach pośrednich. W Polsce jednak ta kategoria to równowartość zaledwie 6,9 proc. PKB, z czego PIT to 4,7 proc. PKB, a CIT zaledwie 1,8 proc. PKB. W naszym kraju na drugim miejscu są składki na ubezpieczenie społeczne odpowiadające 12,6 proc. PKB (czyli prawie dwukrotnie większy udział niż podatków bezpośrednich). W UE ta kategoria odpowiada za 30,9 proc. PKB.

Bardzo ciekawie jest także spojrzenie na wpływy podatkowe pod kątem rodzaju działalności ekonomicznej. Okazuje się wtedy, że tak w Polsce, jak i w całej UE najsilniej opodatkowana jest praca (PIT plus składki na ubezpieczenia społeczne), potem konsumpcja (głównie VAT), a najmniej kapitał.

Z całości wpływów podatkowych i okołopodatkowych 48,1 proc. idzie w Polsce na władze centralne, 38,5 proc. na system ubezpieczeń społecznych, a 12,9 proc. na samorządy. 0,5 proc. naszych podatków finansuje instytucje UE.

Cały raport można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej. Choć zaprezentowano go dziś, większość przytoczonych danych dotyczy roku 2015 i bazuje na zebranych przez Eurostat deklaracjach z narodowych urzędów statystycznych poszczególnych krajów według metodologii ESA 2010.

(CC by GotCredit)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Nie chcemy płacić podatków, bo nie wiemy, co nam dają

Kategoria: Analizy
Jesteśmy sceptyczni wobec płacenia podatków a jednocześnie oczekujemy dużego zaangażowania państwa w sprawy socjalne i gospodarkę – i nie widzimy w tym sprzeczności.
Nie chcemy płacić podatków, bo nie wiemy, co nam dają

Praca dla uchodźczyń z Ukrainy

Kategoria: Analizy
Czy gdyby rozpętana przez Rosję wojna z Ukrainą trwała dłużej niż góra dwa miesiące lub gdyby z hipotetycznych dziś powodów powrót uchodźców do Ojczyzny był niemożliwy przez np. najbliższy rok, to czy bylibyśmy w stanie zapewnić im w Polsce pracę? Trudne pytanie, ale trzeba spróbować na nie odpowiedzieć.
Praca dla uchodźczyń z Ukrainy