Coraz bardziej niekonwencjonalna polityka pieniężna

Banki centralne sięgnęły po narzędzia, jakich w ogóle nie miały w swoim arsenale jeszcze dekadę temu. A teraz znów muszą to zrobić.
Coraz bardziej niekonwencjonalna polityka pieniężna

Nouriel Roubini

(…)

Niekonwencjonalne narzędzia polityki pieniężnej – stosowane już od blisko dekady – stały się narzędziami konwencjonalnymi. A w obliczu wciąż rozczarowującego wzrostu i ryzyka deflacji w większości rozwiniętych gospodarek, twórcy polityki pieniężnej będą musieli prowadzić swoją samotną walkę za pomocą nowego zestawu nietypowych narzędzi niekonwencjonalnej polityki pieniężnej.

Część już jest stosowana. Na przykład polityka ujemnych stóp procentowych (NIRP) obowiązuje w Szwajcarii, Szwecji, Danii, strefie euro i Japonii – nadmiar rezerw, które banki trzymają w bankach centralnych w efekcie luzowania ilościowego, jest opodatkowany ujemną stopą. Twórcy polityki przestali skupiać się na ilości pieniądza (QE, CE czy interwencje na rynku walutowym), a zaczęli pracować nad jego ceną (najpierw ZRIP, potem FG, teraz NIRP). Nominalne stopy procentowe są dziś ujemne nie tylko w odniesieniu do kredytu overnight, ale także w przypadku dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Na całym świecie ujemne nominalne stopy procentowe obejmują dziś obligacje skarbowe warte około 6 bln dolarów.

Kolejny etap nowej niekonwencjonalnej polityki pieniężnej – jeśli gwałtownie wzrośnie ryzyko recesji, deflacji i kryzysu finansowego – może mieć trzy elementy. Po pierwsze, banki centralne mogą opodatkować gotówkę, by banki nie próbowały uniknąć negatywnego oprocentowania swoich nadmiarowych rezerw. Jeśli banki nie będą w stanie zamienić ich na gotówkę (co dałoby im zerowe oprocentowanie), banki centralne będą mogły zwiększać jeszcze bardziej politykę ujemnych stóp.

>>cały komentarz: ProjectSyndicate

Oprac. km

Nouriel Roubini

Tagi


Artykuły powiązane

Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Kategoria: Makroekonomia
W odpowiedzi na recesję, która po kryzysie finansowym 2008 roku objęła niemal wszystkie gospodarki świata, kilka banków centralnych w krajach rozwiniętych obniżyło stopy procentowe do poziomu bliskiego zera. Niektóre poszły dalej, obniżając stopy depozytów przyjmowanych od banków komercyjnych poniżej zera.
Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

EBC gotowy na dłuższe utrzymywanie ujemnych stóp

Kategoria: Analizy
Po przeszło pięciu latach stosowania ujemnych stóp procentowych EBC zróżnicował oprocentowanie rezerw bankowych. Dzięki temu w razie potrzeby łatwiej będzie jeszcze bardziej obniżyć stopy lub utrzymywać je poniżej zera przez dłuższy czas.
EBC gotowy na dłuższe utrzymywanie ujemnych stóp

Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Kategoria: VoxEU
Wyniki badania sugerują, że Fed powinien rozważyć podniesienie celu inflacyjnego w odpowiedzi na spadek naturalnej stopy procentowej. Symulacje modelowe wskazują, że spadek naturalnej stopy procentowej o 1 punkt procentowy powinien skutkować podniesieniem optymalnego celu inflacyjnego o około 0,9 do 1 punktu procentowego.
Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej