Analitycy: coraz większe inwestycje napędzają wzrost

Dane o marcowej produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej, przedstawione przez GUS w czwartek, sugerują ożywienie inwestycji w polskiej gospodarce - oceniają eksperci.
Analitycy: coraz większe inwestycje napędzają wzrost

Wiele wskazuje, że inwestycje, tak wyczekiwane przez RPP, się rozkręciły – sądzą ekonomiści (Chris, CC BY)

Badacze sądzą, że inwestycje będą się stawać coraz większą siłą motoryczną wzrostu produkcji przemysłu, natomiast wkład konsumpcji prywatnej i popytu zagranicznego będzie się stopniowo zmniejszał.

Monika Kurtek, Bank Pocztowy

„Dane dotyczące produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej okazały się w marcu, zgodnie z oczekiwaniami zresztą, słabsze od zanotowanych w lutym. Spory wpływ na to miały ubiegłoroczne marcowe wyniki przemysłu i budownictwa, które były jednymi z najwyższych na przestrzeni poprzedniego roku. Innymi negatywnymi czynnikami w odniesieniu do przemysłu były słabsze zamówienia z zagranicy, a w odniesieniu do budownictwa niekorzystne (jak na tę porę roku) warunki pogodowe. Niemniej jednak zarówno produkcja przemysłowa, jak i produkcja budowlano montażowa, pozostają cały czas w fazie wzrostowej, co jest dobrą informacją z punktu widzenia tempa wzrostu gospodarczego.

GUS podał dziś także szacunki dotyczące dynamiki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w pierwszym kwartale br. Pierwsza wyniosła 5,6 proc. rdr wobec 8,5 proc. rdr w czwartym kwartale 2017 roku, zaś druga 26,1 proc. rdr wobec 17,1 proc. rdr w ostatnim kwartale poprzedniego roku. To oznacza, że wzrost gospodarczy ciągnięty był w pierwszym kwartale br., oprócz silnej konsumpcji, także przez wzrost inwestycji. Ich dynamika mogła znaleźć się w okolicach 8-10 proc. rdr, a dynamika PKB w tym okresie przewyższała zapewne nadal 5 proc. rdr. W całym 2018 roku tempo wzrostu PKB ukształtuje się prawdopodobnie w okolicach 4,6 proc., a w wariancie optymistycznym może być nawet wyższe.

Opublikowane dziś dane są kolejnymi, które wpisują się w łagodną retorykę RPP. Inflacja w Polsce pozostaje niska, a jednocześnie tempo wzrostu gospodarczego pozostaje wysokie. Rozkręciły się ponadto, jak wiele na to wskazuje, długo wyczekiwane przez RPP inwestycje. W takich warunkach Rada utrzymywać będzie stopy procentowe na niezmienionym poziomie przez długie jeszcze miesiące i kwartały. Do zmian stóp dojdzie najwcześniej w 2020 roku”.

Piotr Piękoś, Pekao

„Spadek dynamiki produkcji przemysłu w marcu związany był w głównej mierze z negatywnym wpływem efektów statystycznych – marzec liczył dzień roboczy mniej niż przed rokiem, potencjalny negatywny wpływ mogły mieć Święta Wielkanocne przypadające na przełom marca i kwietnia, a co więcej zeszłoroczna baza odniesienia była wyjątkowo wysoka. W kolejnych miesiącach dynamika produkcji przemysłowej powinna więc powrócić do wyraźnie wyższych poziomów. Oczekujemy, że w coraz większej mierze silnikiem napędzającym wzrost produkcji przemysłu będzie coraz mocniejsze odbicie krajowego popytu inwestycyjnego, podczas gdy wkład konsumpcji prywatnej i popytu zagranicznego będzie się stopniowo zmniejszał.

Dzisiejsze dane nie mają większego wpływu na perspektywy polityki pieniężnej. Obecna gołębia retoryka większości członków RPP, a także wspierające ją ostatnie niskie odczyty inflacji, sugerują brak szans na podwyżki stóp przez dłuższy okres czasu – w scenariuszu bazowym pierwszą podwyżkę stóp zakładamy na II kwartale 2019 roku w warunkach coraz wyraźniejszego przełożenia wysokiej dynamiki wynagrodzeń i dodatniej luki popytowej na wzrost inflacji bazowej”.

Produkcja i ceny w marcu w górę

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że produkcja przemysłowa w marcu 2018 r. wzrosła o 1,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyła się o 11,4 proc. Ceny produkcji przemysłowej w marcu 2018 r. podniosły się rdr o 0,3 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc.

hb/ asa/

Wiele wskazuje, że inwestycje, tak wyczekiwane przez RPP, się rozkręciły – sądzą ekonomiści (Chris, CC BY)

Tagi


Artykuły powiązane

Ukierunkowana pomoc fiskalna lepiej stymuluje konsumpcję

Kategoria: VoxEU
Transfery fiskalne o mniejszej wartości wypłacane większej grupie gospodarstw domowych o niskich dochodach stymulują łączną konsumpcję bardziej niż większe transfery przekazywane węższej grupie gospodarstw.
Ukierunkowana pomoc fiskalna lepiej stymuluje konsumpcję

Jak doszło do (dez)industrializacji w Irlandii

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pomimo spadającego zatrudnienia w przemyśle, irlandzki sektor przemysłowy rósł w latach 1840-1913 w tempie 1,4 proc. rocznie wskutek wzrostu produktywności pracowników. Niemniej wyniki osiągnięte w tym zakresie przez Irlandię były w dalszym ciągu bardzo słabe w kontekście międzynarodowym.
Jak doszło do (dez)industrializacji w Irlandii

Dlaczego konsumpcja może być inwestycją

Kategoria: Trendy gospodarcze
Konsumpcja kształtuje kapitał ludzki, więc w gospodarce opartej coraz bardziej na wiedzy i innowacjach jej rola rośnie – przekonują prof. Anna Olejniczuk-Merta oraz prof. Adam Noga w książce „Inwestycyjny wymiar konsumpcji”.
Dlaczego konsumpcja może być inwestycją