Wskaźnik długu publicznego obniża się

Jeśliby trzymać się zasady, że niska relacja długu publicznego do PKB jest okolicznością pozytywną, to sytuacja Polski w 2022 r. przedstawia się relatywnie (na tle innych państw Unii Europejskiej) dobrze – na 27 państw UE zajmujmy 11 miejsce, a ów wskaźnik jest dla Polski niższy od średniej zarówno dla całej UE, jak i dla strefy euro – uważa prof. Marian Gorynia.

Taka ocena jest oceną ogólną. Oczywiście głębsza analiza i ocena tych danych musiałaby uwzględniać zarówno stan, jak i dynamikę długu i PKB oraz strukturę obu wielkości.

Druga ważna kwestia wiąże się z tym, czy podane wskaźniki informują o całości długu – z tego punktu widzenia większą wartość informacyjną ma wskaźnik długu ESA (dług instytucji rządowych i samorządowych, wskaźnik stosowany przez Eurostat w odniesieniu do wszystkich państw UE) aniżeli dług PDP (państwowy dług publiczny, wskaźnik wynikający z polskiej ustawy o finansach publicznych).

Z kolei rysunek „Dług publiczny w Polsce w relacji do PKB” odnosi się do dynamiki długu PDP i długu ESA w okresie 10-letnim. Rzuca się w oczy znaczący skok obu wskaźników w górę w 2020 r., spowodowany zarówno spadkiem PKB wywołanym przez pandemię, jak i wzrostem długu z racji finansowania środków przeciwdziałających efektom COVID-19. W kolejnych latach wskaźnik obniża się, co w myśl przywołanej na początku zasady jest korzystne.

Warto zaznaczyć, że w bieżącym stuleciu mamy w Polsce do czynienia z systematycznym wzrostem zarówno długu PDP, jak i ESA, co stanowi często przedmiot kontrowersji pomiędzy politykami i pomiędzy ekonomistami.

Marian Gorynia – profesor zwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.


Tagi


Artykuły powiązane

Polski biznes kosmiczny ma się dobrze

Kategoria: Analizy
Nasze firmy tworzą zaawansowane, innowacyjne rozwiązania mające szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia, zarówno gospodarczego, jak i społecznego - w transporcie, monitorowaniu i zarządzaniu środowiskiem, rolnictwie, obronności czy bankowości.
Polski biznes kosmiczny ma się dobrze

Koniec taniego pieniądza: nadchodzą trudniejsze czasy dla polityki fiskalnej?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Właśnie dokonuje się duży zwrot w polityce najważniejszych banków centralnych na świecie. Ściśle wiąże się z tym obserwowany wzrost rentowności obligacji rządowych, który rozpoczął się w 2021 r. i nabrał gwałtownego przyspieszenia w tym roku.
Koniec taniego pieniądza: nadchodzą trudniejsze czasy dla polityki fiskalnej?

Przyczyny gospodarczych niepowodzeń Argentyny

Kategoria: Trendy gospodarcze
Argentyna, niegdyś jedna z najbogatszych gospodarek świata, co parę lat przechodzi spektakularny kryzys, kończący się ogłoszeniem niewypłacalności państwa, odcięciem od finansowania zagranicznego, hiperinflacją oraz wzrostem ubóstwa społeczeństwa. Jak przerwać ten zaklęty krąg?
Przyczyny gospodarczych niepowodzeń Argentyny